Kauno rajono mokinių projektas „Bažnyčia – namai, kuriuose gera būti“ (2013 11 22)
Paskelbta: 2013-11-25 12:15:47

Lapkričio 22 d. vyko Kauno rajono mokinių projekto ,,Bažnyčia – namai, kuriuose būti gera‘‘, skirto Tikėjimo metams, baigiamasis renginys. Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje susirinko didelis būrys mokinių iš viso Kauno rajono.

Dalyvavo Piliuonos vidurinės mokyklos mokinių grupė, vadovaujama tikybos vyr. mokytojos Dalios Bajarūnienės, Kauno r. Ežerėlio vidurinės mokyklos mokinių grupė, vadovaujama tikybos vyr. mokytojos Laimutės Kurantavičienės, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos grupė. Jų vadovė tikybos mokytoja metodininkė Aldona Šidagienė, Raudondvario gimnazijos mokinių grupė su vadove, tikybos vyr. mokytoja Elvita Balčiūniene, Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijos mokinių grupė, vadovaujama tikybos mokytojos metodininkės Renatos Markevičienės, Vilkijos gimnazijos mokinių grupė ir jų vadovė, tikybos vyr. mokytoja Virginija Žiobienė, Babtų gimnazijos mokinių grupė, vadovaujama tikybos vyr. mokytojo Mantvydo Randžio ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokinių grupė, vadovaujama tikybos vyr. mokytojos Vilmos Garličionokienės.
Kauno rajono mokyklų mokinius ir mokytojus šiltai sutiko Kauno rajono Lapių pagrindinės mokyklos direktorė Vaida Trofimišinienė. Po to visi drauge giedojome Tikėjimo metų himną „Credo, Domine, adauge nobis fidem“ – „Tikiu, Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą“. Sugiedojus himną, Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas pasveikino visus mokinius ir mokytojus.

Lapių pagrindinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja Jolanta Obolevičiūtė papasakojo apie Tikėjimo metų istoriją ir simbolius bei paaiškino, ką mes turėsime nuveikti šiame renginyje. Tada visi kibome į darbus. Kiekviena mokinių grupė atsivežė po dešimt savo veiklos bažnyčioje nuotraukų, iš kurių darėme didelį koliažą. Koliažo viduryje klijavome mažus, spalvotus kryželius, kuriuos pagamino Lapių pradinės mokyklos mokiniai. Iš mažų kryžiukų padarėme didelį kryžių, o aplink jį suklijavome visas mokinių atsivežtas nuotraukas.

Atlikus darbą vyko kavos ir arbatos pertraukėlė. Jaukią namų atmosferą sukūrė rami muzika, nuoširdūs žmonės, šilta arbata ir daug šypsenų. Po arbatos pertraukėlės visi mokiniai pristatė savo veiklą bažnyčioje. Renginį užbaigė Kauno r. švietimo centro darbuotoja Edita Žaromskienė, ji mokiniams ir mokytojams įteikė padėkas už dalyvavimą renginyje.

Visi, išvykdami į namus, išsivežėme gerą nuotaiką ir šiltus prisiminimus apie vykusį renginį ir mus šiltai priėmusią Kauno rajono Lapių pagrindinę mokyklą.
 

Henrieta Nesterovaitė,
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos 1aG klasės mokinė
Vilma Garličionokienė,
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos tikybos vyr. mokytoja
Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune