Pažaislyje atidaryta muziejinė ekspozicija (2011 02 28)
Paskelbta: 2011-03-02 15:33:19

Vasario 28 d. Pažaislio kamaldulių vienuolyno pietinėje oficinoje atidaryta vienuolyno paveldo muziejinė ekspozicija ir edukacinė klasė, skliautiniame rūsyje įrengta maža kino salė. Edukacinėje klasėje bus vykdomos edukacinės programos, per paveldo pažinimą įtraukiančios į kūrybos procesą tiek vaikus, tiek suaugusius.

 Vienuolyno paveldo muziejinės ekspozicijos pagrindas – dvasinės ir materialinės kultūros patirties ženklai, palikti čia gyvenusių ir gyvenančių vienuolijų: kamaldulių, ortodoksų, seserų kazimieriečių. Tai unikali galimybė susipažinti su pašaukimo fenomenu ir netradicine – vienuoline tarnyste bei jos raiška laike ir erdvėje.

Dėmesys skiriamas ir vienuolyno istorijai, atspindinčiai kultūrinių epochų valstybinio ir net politinio mąstymo raidos faktus.

Dabartinės vienuolyno šeimininkės, seserys kazimierietės, švęsdamos vienuolijos įsikūrimo Lietuvoje 90- uosius jubiliejinius metus, džiaugiasi projekto rezultatais sakydamos: „ir lieka žmogui gyvenime tik tai, ką jis yra padovanojęs“ bei kviesdamos apsilankyti.

Lankytojai bus priimami nuo 2011 metų balandžio 1 d. Informaciją apie lankymą rasite svetainėje internete: www.pazaislis.org

Ses. Lidija Edita Šicaitė
 
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune