Vasario 16-ąją Kaune rengiamas ATEITININKŲ LABDAROS pokylis
Paskelbta: 2014-02-05 12:35:24

POKYLIO PROGRAMA PDF

Ateitininkų pranešimas spaudai

Vasario 16 d. Kaune, prieškario metu statytuose Ateitininkų rūmuose (dab. KTU III rūmai Laisvės alėjoje), vyks jau gražia tradicija tapęs Valstybės atkūrimo dienos paminėjimo devintasis labdaros pokylis. Kauno ateitininkų pradėtą kasmetinį labdaros renginį organizuoja Paramos ir labdaros fondas „Ateitininkų fondas“.

Pokylio proginę kalbą sakys Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, sovietinio režimo metais be išlygų kovojęs už tikėjimo ir tautos laisvę, redagavęs „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, šiandien ne tik vadovaujantis katalikų bendruomenei, bet ir gerai žinomas, didelį autoritetą turintis Lietuvos visuomenės veikėjas. 2013 metais arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui Lietuvos Respublikos Seimas skyrė Laisvės premiją – kaip kovotojui už žmogaus teises ir Lietuvos laisvę.

Muzikinė-kultūrinė programa – vokalinis vyrų ansamblis „Quorum”, intriguojantis savo galimybėmis a cappella stiliumi atlikti įvairių žanrų muzikinius kūrinius, nuo klasikos iki šiuolaikinės muzikos, nuo džiazo iki folkloro. Repertuare skamba ne tik naujai aranžuotos pažįstamos melodijos bet ir pačių kurta muzika. Kolektyvas gerai žinomas ir daug koncertuojantis, jau subūręs nemenką savo gerbėjų ratą.

Pokylio metu vykstanti labdaringa loterija jau yra tapusi gražia tradicija. O pirmą kartą rengiamas meno kūrinių aukcionas – dar viena puiki galimybė įsigyti vertingų profesionalių menininkų darbų ir prasminga auka paremti gražias iniciatyvas.

Visos pokylyje surinktos lėšos bus skiriamos „Ateitininkų fondui“, kuris remia ateitininkiško jaunimo veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Labdaros ir paramos fondas „Ateitininkų fondas“, įsteigtas 2007 m. ir valdantis beveik 2 milijonus litų, per šešerius savo gyvavimo metus yra finansavęs daugiau nei 40 įvairių jaunimo projektų. Labdaros ir paramos fondas “Ateitininkų fondas” yra pirmasis ir kol kas vienintelis neliečiamojo kapitalo fondas.

Dėl papildomos informacijos apie pokylį kreiptis:
Ričardas Kunevičius, fondo pirmininkas
Tel. 8 686 158 52
fondas@ateitis.lt
Papildoma informacija apie ateitininkų veiklą:
www.ateitis.lt
Internetinio aukciono adresas:
www.aukcionas.ateitis.lt

------------------------------

Prieš daugiau nei 100 metų jaunų katalikų intelektualų įkurta Ateitininkų organizacija yra seniausia veikianti lietuviško jaunimo organizacija pasaulyje. Ji orientuota į katalikišką jaunimo veiklą, krikščioniškų vertybių puoselėjimą ir nesavanaudišką visuomeninį veikimą savo tautos labui. Organizacija Lietuvai yra išugdžiusi daug žymių asmenybių, tokių kaip filosofas Antanas Maceina, prezidentas Aleksandras Stulginskis, tautos ateities vizijas kūręs Kazys Pakštas, poetai Vytautas Mačernis ir Bernardas Brazdžionis, kovotojas už Lietuvos laisvę Juozas Lukša Daumantas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune