Dorinio ugdymo (tikybos) olimpiada ir konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ Jonavoje
Paskelbta: 2014-02-17 11:55:12

Jau seniai brandinta dorinio ugdymo (tikybos) mokytojos metodininkės Ingos Kuuzeorg-Petrikonienės idėja suorganizuoti tikėjimo ir mokslo konferenciją tapo realybe. Daugiau nei 100 mokinių ir mokytojų iš Jonavos ugdymo įstaigų sausio mėnesio pabaigoje susirinko į Jeronimo Ralio gimnazijos aktų salę. Konferencijos „Tikėjimas ir mokslas - du sparnai kilti į tiesą'' tikslas – skatinti vyresniųjų mokinių gilinimąsi į mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo santykį, aptarti mokslo ir religijos bei iš jų kylančius klausimus su dorinio ugdymo, gamtos ir pilietiškumo mokslų pedagogais.

Konferencijoje svečiavosi Lietuvoje garsūs lektoriai: VDU katalikų teologijos fakulteto dekanas, teologas doc. dr. Benas Ulevičius, teol. lic. Aušrelė Krunglevičiūtė ir politologas, ISM universiteto docentas, tarptautinės politinės ekonomikos mokslų daktaras Vincentas Vobolevičius. Konferencijos dalyviams jie pristatė tikėjimo sąsajas su mokslu, biologija, politika bei pilietiškumu.

Taip pat renginio metu savo darbus pristatė ir jaunieji gimnazistai Žilvinas Galimovas ir Tadas Jakubauskas, dalyvavę nacionaliniame VDU Katalikų teologijos fakulteto organizuotame tikėjimo ir mokslo konkurse. Konferencijos metu Jonavos dekanato Katechetikos centro iniciatyva vyko pirmoji Lietuvoje dorinio ugdymo (tikybos) olimpiada, skirta Jonavos rajono I-IV-ų klasių mokiniams. Nugalėtojai apdovanoti vasario 16 d. Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje.
 

Žilvinas Galimovas, III kl.
Jonavos J. Ralio gimnazija
Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune