ŠEIMŲ ŠVENTĖ 3D: DOVANA, DĖKINGUMAS IR DŽIAUGSMAS
Paskelbta: 2014-04-24 15:09:43

„Žalgirio“ arenoje Kaune gegužės 15 d. 19 val.

Plakatas-skelbimas

Reklaminis filmukas

Gegužės 15-ąją, visame pasaulyje minint Jungtinių Tautų Organizacijos paskelbtąją Tarptautinę šeimos dieną, o mūsų šalyje tęsiant 2014-ųjų – krikščionių Bažnyčių ir bendrijų paskelbtų Šeimos metų – šventimą, visų kartų žmonės iš visos Lietuvos kviečiami atvykti į „Žalgirio“ arenoje Kaune rengiamą ŠEIMŲ ŠVENTĘ 3D: DOVANA, DĖKINGUMAS IR DŽIAUGSMAS.

Tai bus vienas didžiausių Šeimos metų renginių, savo sumanymu ir dvasia atsiliepiančių į Lietuvos vyskupų paraginimą išgyventi tuos metus labiau atkreipiant visuomenės dėmesį į šeimos instituciją, sklaidant abejones dėl šeimos reikšmės ir vertės, kai amžių išbandytai vyro ir moters bendrystei santuokoje siūlomi pakaitalai ar alternatyvos. Prie Lietuvos katalikų vyskupų iniciatyvos 2014-uosius skelbti Šeimos metais prisijungė ir kitos krikščioniškos Bažnyčios ir bendrijos, pasirašiusios bendrą memorandumą, kuriame šeimos vertybės vieningai pavadintos prigimtinėmis bei pamatinėmis visai žmonių bendruomenei.

„Ginkime šeimą, nes ji yra žmogaus gerovės, tikėjimo ir jo brandos lopšys“ – rašė Lietuvos vyskupai, sykiu pabrėždami: Tebūna mūsų veidas giedras, rūpinantis šeimos vertybe: Viešpats rūpinasi, kad savyje turėtume Jo džiaugsmo pilnatvę (plg. Jn 17, 13b)! Iš čia kilo ir Šeimos metų šūkis: „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų!“

Būtent todėl šis nacionalinis ir ekumeniškas šeimų susitikimas Kaune gegužės 15-ąją sumanytas kaip šventė, kurioje šeimos dėkos už savo pašaukimo dovaną, dėkos ir už tai, kad, nepaisant pasitaikančių vargų, sunkumų bei iššūkių, savo, kaip vyrų ir žmonų, tėvų ir senelių, pašaukimą gali įgyvendinti kurdami sau ir savo vaikams džiugų, pilnatvišką ir vaisingą gyvenimą šeimoje pagal Kūrėjo planą. Ir tuo būdu šeima tampa tvirtu kertiniu akmeniu visuomenės bei valstybės stiprybei. Tad ši šventė ir skirta džiaugtis bei linksmintis drauge, kaip vienai didelei, dėkojančiai ir džiūgaujančiai Dievo vaikų šeimai.

Šventės globėjai – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Šventės rengėjai – Kauno arkivyskupija; rėmėjai – „Kauno autobusai“, „Kauno švara“, Edita ir Fortūnatas Gudišauskai, Rasa ir Kazys Starkevičiai; informaciniai rėmėjai – „Artuma“, bernardinai.lt, katalikai.lt, „Kauno diena“, LRT, „Marijos radijas“; bilietus platina Kauno arkivyskupijos Šeimos centras (Vilniaus g. 29, darbo dienomis 9–17 val., tel. (8~37) 21 51 76) ir www.bilietupasaulis.lt (bilietų kaina 7–15 Lt).

Šventėje koncertuos Neringa ir „Tele bim-bam“, Veronika Povilionienė ir „Blezdinga“, modernaus folkloro grupė „Čiūtyta“, Petras Vyšniauskas, „Quorum“ ir „Žalgiro“ choras bei Lietuvos kariuomenės orkestras. Tarp muzikinių numerių – šeimų liudijimai, visoje Europoje garsios sociologės, publicistės, trijų vaikų mamos Gabrielės Kuby (Vokietija) pasidalijimas, vyskupo Kęstučio Kėvalo žodis, ortodoksų, liuteronų ir kitų krikščionių ganytojų sveikinimai.

Tesujungia mus tikėjimas šeimos grožiu ir svarba į vieną, didelę ir pilietišką visuomenę! (iš vyskupų komunikato skelbiant Šeimos metus)

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune