Kauno arkikatedroje palaimintas šv. Jono Pauliaus atvaizdas (2014 05 04)
Paskelbta: 2014-05-05 10:44:39

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Gegužės 4 d., sekmadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ palaimino šv. Jono Pauliaus atvaizdą, kuris drauge su šventojo relikvija gerbiamas šoniniame arkikatedros altoriuje.

12 val. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas, koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Kaip ir visose arkivyskupijos bažnyčiose, tą sekmadienį arkikatedroje malda paminėta Motinos diena, tad ganytojo paraginimu šv. Mišiose buvo dėkojama Viešpačiui už mamas, už jų gražiai atliekamą savo motiniškąją tarnystę, jos mokantis iš Jėzaus pavyzdžio.

Savo homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog gyvenimo kelyje žmogus dažnai jaučiasi pasimetęs, sutrikęs, be vilties, panašiai, kaip jautėsi mokiniai Emauso kelyje prieš atpažindami savo Mokytoją. Dievas kalbina kiekvieną žmogų, tačiau dažniausiai gyvenimo puikybė, nuodėmė trukdo išgirsti Dievo balsą.

„Per Atvelykį Romoje buvo kanonizuotas mums visiems brangus asmuo popiežius Jonas Paulius II, kuris 1993 m. rudenį aukojo Mišias Santakoje ir meldėsi mūsų arkikatedroje. Jis tapo šventuoju, nes buvo atidus Dievo žodžiui, kurio klausėsi ir kuriuo grindė visą savo gyvenimą“, – sakė arkivyskupas (visą homiliją žr. čia >>).

Fotografija Silvijos Knezekytės

Šv. Mišių pabaigoje dvasininkų ir gausių tikinčiųjų procesijai atėjus prie Šv. Jono Pauliaus II altoriaus, šventojo užtarimui buvo skirta kartu visų sukalbėta jo vardo litanija. Vėliau arkivyskupas pašventino šventojo atvaizdą (autorius – tapytojas Paulius Juška) ir visiems suteikė palaiminimą šiame altoriuje gerbiama Jono Pauliaus II relikvija.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune