Piligriminė kelionė dviračiais iš Kauno į Šiluvą (2014 05 10)
Paskelbta: 2014-05-12 16:54:24

Fotografijos Jono Pauliaus II piligrimų centro

Fotografijos Jono Puliaus II piligrimų centro

Gegužės 10 d., jau penktą kartą per pastaruosius metus, arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras kvietė jaunimą į piligriminę kelionę dviračiais iš Kauno per Vilkiją keliaujant į Šiluvą. Šis žygis kasmet rengiamas gegužės mėnesį kviečiant šiuolaikinį žmogų atrasti naujų maldos būdų. Piligrimystė dviračiais visada prasideda Eucharistijos šventimu Kauno arkikatedroje, o keliaudami piligrimai sustoja prie bažnyčių ir meldžiasi Rožinį. Šiais metais nepabūgę lietaus į kelionę dviračiais leidosi trisdešimt piligrimų bei piligrimių nuo 15 iki 50 metų. Juos  palaimino ir išlydėjo diakonas Nerijus Pipiras, ragindamas atkreipti dėmesį į Švč. Mergelės Marijos Rožinio slėpinių apmastymą bei prisiminti jos apsireiškimą Šiluvoje.

Pliaupiant lietui Vilkijoje piligrimus sutiko ir priėmė viena šeima. Nuostabu, kaip į nedidelį kambarį su virtuvėle sutilpo visi 30 žmonių... Šiek tiek sušilę, pasidaliję, papietavę ir pasimeldę piligrimai važiavo toliau į Šiluvą. O priėmusi namų šeimininkė, besilaukianti kūdikio, prisipažino, kad jautėsi tarsi šv. Elzbieta, aplankyta Mergelės Marijos.

Fotografijos Jono Pauliaus II piligrimų centro

Fotografijos Jono Pauliaus II piligrimų centro

 Įveikę 115 km kelią, Šiluvą dviratininkai pasiekė vėlai vakare. Juos mielai sutiko parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas ir vietos bendruomenė. Naktį pailsėję ir atgavę jėgas, ryte jaunieji piligrimai susirinko į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką švęsti Eucharistijos. Po šv. Mišių, pasidaliję įspūdžiais, aptarę kelionę, autobusu grįžo į Kauną. Visos kelionės metu piligrimus lydėjo mikroautobusas, kuris vežė sunkiausius daiktus ir buvo pasirengęs priimti tuos, kuriems visa kelionė būtų per sunki.

Mantas Kuraitis, Svetlana Adler-Mikulėnienė
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune