Vieša akademinė diskusija Kaune apie mokslo ir religijos santykį „O kas yra tiesa?“ (2014 11 27)
Paskelbta: 2014-11-28 18:52:10

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Lapkričio 27 d. vakarą Kaune, pilnutėliame naujai atidarytame KTU Nacionalinio atviros prieigos MTEP centre, surengta gyvo susidomėjimo, ypač jaunų žmonių, sulaukusi vieša akademinė diskusija tema „Mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigos“. Diskusiją organizavo Kauno akademinės sielovados bendradarbiai. Diskusijos dalyvius pasveikino vyskupas Kęstutis Kėvalas, dalyvavo doc. dr. Naglis Kardelis ir kalbėjo tema „Ar tikėjimas varžo mąstymo laisvę?“), prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, jo tema buvo „Humanitarika ir tikėjimas“, VDU KTF kapaleionas kun. Algirdas Akelaitis ir kt.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

 Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Renginyje buvo galima įsigyti naują žvilgsnį į mokslo ir tikėjimo santykį atveriančių „Vox altera“ leidyklos knygų.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune