Vieša akademinė diskusija Kaune apie mokslo ir religijos santykį „O kas yra tiesa?“ (2014 11 27)
Paskelbta: 2014-11-28 18:52:10

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Lapkričio 27 d. vakarą Kaune, pilnutėliame naujai atidarytame KTU Nacionalinio atviros prieigos MTEP centre, surengta gyvo susidomėjimo, ypač jaunų žmonių, sulaukusi vieša akademinė diskusija tema „Mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigos“. Diskusiją organizavo Kauno akademinės sielovados bendradarbiai. Diskusijos dalyvius pasveikino vyskupas Kęstutis Kėvalas, dalyvavo doc. dr. Naglis Kardelis ir kalbėjo tema „Ar tikėjimas varžo mąstymo laisvę?“), prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, jo tema buvo „Humanitarika ir tikėjimas“, VDU KTF kapaleionas kun. Algirdas Akelaitis ir kt.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

 Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Renginyje buvo galima įsigyti naują žvilgsnį į mokslo ir tikėjimo santykį atveriančių „Vox altera“ leidyklos knygų.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune