Miesto misijų šlovinimo vakare – raginimas atnaujinti asmeninį santykį su Jėzumi (2015 02 26)
Paskelbta: 2015-02-27 10:13:35

Vasario 26 d. vakarą Kaune tęsėsi arkivyskupijos kurijos bei katalikų bendruomenės „Naujoji Sandora“ rengiamos Miesto misijos. Jaukiame Šlovinimo ir Švč. Sakramento adoracijos vakare Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje dalyvavo, Viešpatį šlovino giesme, meldėsi – už save ir kitus bei visą miestą – nemažai įvairaus amžiaus žmonių, tačiau daugiausia jaunimo. Deganti žvakė prie bažnyčios durų, gyvąjį Jėzų skelbiantys žodžiai tą vakarą kvietė miesto gyventojus, vakarojančius jo senamiestyje, ateiti ir pabūti Dievo artumoje, jau prasidėjusiu gavėnios metu susitaikyti su Dievu, atrasti ramybę.

Švč. Sakramentą pagarbinimui išstatė, Dievo žodį skaitė ir trumpą homiliją pasakė Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras kun. Gytis Stumbras.

Šiame pirmajame gavėnios meto vakare kviesta atgaivinti, atnaujinti asmeninį santykį su Jėzumi. Tai nelengva. Dievą žmogus neretai bijo giliau įsileisti į savo gyvenimą dėl patirtų sužeidimų, rūpesčių, skausmų.

„Turime pasiryžti leisti Jėzui daugiau veikti mumyse, nei patys galime“, – sakė kun. G. Stumbras, patikindamas, jog Viešpats tikrai laukia kiekvieno ir neapvilia, kiekvieną pažįsta. Dievas turi atmintį, tačiau jos savybė yra gailestingumas.

Savo žodyje kun. G. Stumbras pabrėžė, kokia svarbi yra vidinė tyla, pasitraukimas į dvasinę dykumą – pats Dievas šitaip nori žmogų išvesti iš kasdienybės, iš savo puikybės, iš savęs pačių, kad žmogus susitiktų su Viešpačiu, atkurtų santykį su Juo ir kūriniais. Kunigas drąsino mokytis atspindėti Jėzaus veidą paprastoje kasdienybėje. Dievui reikia ne žmogaus žygių, bet jo paties. Jis nori ir gali pasilenkti prie kiekvieno žmogaus.

Šlovinimui tą vakarą vadovavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Klausyklose norintiems susitaikyti su Dievu patarnavo seminarijos dvasios tėvas kun. Severinas Holocheris OFM, t. Vytautas Merkys SJ ir kun. Gytis Stumbras.

Vakaras, kaip įprasta, buvo užbaigtas malda už miesto vadovus, šeimas ir jaunimą, benamius, vargstančius ir kitus ko nors stokojančius gyventojus. Malda buvo užtarti vyskupai, kunigai ir seminaristai, visa arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenė.

Kitas Šlovinimo vakaras – kovo 26 d. 19 val. Jėzuitų bažnyčioje, jame dalyvaus svečiai iš Slovakijos – evangelizacinės bendruomenės „Rieka Zivota“ nariai.

Kovo 12 d. 19 val. „Daugirdo“ viešbučio kavinėje miesto misijų susitikimas iš ciklo „Kunigai kavinėse“. Kun. Arnoldas Valkauskas kalbės tema „Kuo pavojingas Haris Poteris?“

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune