Kauno I dekanato Šeimos centro piligriminė kelionė (2015 05 23)
Paskelbta: 2015-05-28 14:02:11

Gegužės 23 d. Kauno I dekanato Šeimos centras organizavo piligriminę kelionę parapijų atstovams, atsakingiems už šeimų sielovadą ar prisidedantiems prie šios veiklos.

Kelionės dalyviai pirmiausia sustojo Joniškyje ir aplankė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, pastatytą 1901 metais, pasižvalgė po istorinį miestą nuo šios bažnyčios bokšto. Po to kelionės maršrutas tęsėsi Latvijoje – į Rygos stačiatikių Šv. Trejybės Sergijaus moterų vienuolyną, dar kitaip vadinamą Valgundės vienuolynu. Šio vienuolyno pradžia siekia 1894 metus, kai viduryje miškų, netoli Jelgavos, buvo pradėti statyti pirmieji vienuolyno pastatai. Įspūdingo aukščio tvora juosia dykumos teritoriją, kurioje šiuo metu gyvena 45 vienuolės. Čia piligrimai aplankė dvi šventyklas su nuostabia ikonų kolekcija. Svečius pasitikusi vyresnioji vienuolė apvedžiojo po vienuolyno kapines ir papasakojo apie čia gyvenusius žmones, drąsiai ėjusius šventumo keliu sunkiais sovietmečio laikais.

Paskutinis kelionės sustojimas buvo Kryžių kalne Šiauliuose. Čia, kryžių apsuptyje, keliautojai meldėsi už parapijų šeimas, o savo rūpesčius ir sunkumus atidavė į Viešpaties rankas.

Ši piligriminė kelionė buvo puiki proga pasiruoštiSekminių sekamdieniui, kurį savo parapijose kelionės dalyviai šventė išties džiugiai ir su dar didesniu įkarščiu kvietė visas šeimas atsiverti Šventosios Dvasios dovanoms.

Kelionę parėmė Kauno I dekanatas.

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune