Miesto misijose – Šlovinimo vakaras ir malda už Kauną (2015 05 28)
Paskelbta: 2015-05-29 10:47:45

Fotografijos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Gegužės 28 d. Kaune tęsėsi Miesto misijų renginiai. Šlovinimo vakarą Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje meldžiantis už save ir visą miestą surengė katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“ ir arkivyskupijos kurija.

Kaip įprasta, vakaro dalyviai buvo kviečiami į Švč. Sakramento adoraciją, Viešpaties šlovinimą giesmėmis kartu su „Naujosios Sandoros“ giedotojais (ir seminaristais). Vakaro dalyviai turėjo galimybę susitaikyti su Dievu išpažintimi ar pasikalbėti su kunigu dvasiniais klausimais.

Švč. Sakramentą adoracijai išstatė kartu su seminaristais vakare dalyvavęs Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys. Vėliau jis, taip pat dvasios tėvas kun. Severinas Holocheris bei kun. Žilvinas Zinkevičius patarnavo klausyklose.

Šis vakaras vyko ypatingu laiku, Sekminių dvasia. „Viešpaties Dvasia ant manęs“ – ši Evangelijos žinia (Lk 4, 18) prie bažnyčios durų priminė, jog ką tik Bažnyčioje buvo švenčiamos Sekminės, tad trokšta su visais pasidalyti jų džiaugsmu bei malone, pakviečiant užsukti į vakarą ir praeivius, lankančius senamiestį. Po Santaką toli aidėjo giesmės, šlovinančios Viešpatį, kuris savo Dvasia ateina pripildyti Jai atviros žmogaus širdies, sušildyti jos, nuraminti, atgaivinti, uždegti savo meilės ugnimi.

Šlovinimo vakarai įvairiomis intencijomis, sykiu meldžiantis už Kauno miestą bei jo gyventojus, ypač jaunus žmones,  rengiami paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais. Artimiausias vyks birželio 25 dieną.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune