Sekminių savaitgalis jaunimui su žygiu į Šiluvą ir vigilija gamtoje (2015 05 22–24)
Paskelbta: 2015-06-01 14:21:51

Gegužės 22–24 d. jau šeštą kartą arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras kartu su Jaunimo centru organizavo Sekminių savaitgalį jaunimui. Dalyvavo daugiau kaip penkiasdešimt jaunų žmonių – moksleivių, studentų. Atvykus į Dvarviečių sodybą ir pasistačius palapines, piligrimystės savaitgalį pradėjo Aukštosios Panemunės (Vilkaviškio vyskupija) parapijos vikaras ir Šv. Mato gimnazijos direktorius kun. Arvydas Jakušovas, kuris pristatė jaunimui, kas yra Šventoji Dvasia, kokiais simboliais ji gali būti vaizduojama.

Antrą dieną pradėjęs malda, jaunimas paskui leidosi į baidarių žygį Dubysa. Po pietų teologijos studentas Gintas Petkevičius dalijosi, kas yra šlovinimas, paliudydamas ir savo patirtį. Kiekvienas dalyvis grupelėje galėjo asmeniškai prisidėti prie šlovinimo vėliavos gamybos.

Vakarop atvykęs tėvas Aldonas Gudaitis SJ dalijosi mintimis, kas yra Švč. Sakramento adoracija ir pakvietė kiekvieną šioje maldoje ir gyvenime sutikti Jėzų asmeniškai. Savaitgalio kulminacija tapo Sekminių vigilija. Jauni žmonės turėjo galimybę priimti Sutaikinimo sakramentą, šlovinti Dievą giesme, dalyvauti adoracijoje, klausyti liudijimų ir patirti užtarimo maldos malonę, padedant sielovados bendruomenei „Gailestingumo versmė“. Vakarą užbaigė šv. Mišios ir siuntimo apeigos, kad jaunuoliai turėtų drąsos eiti ir skelbti Evangeliją.

Sekmadienį, saulei tekant, jaunieji piligrimai su Rožinio malda leidosi pėsčiomis į Šiluvą (apie 16 km). Pasiekę šventovę pradžioje suklupo prie Dievo Motinos kojų Apsireiškimo koplyčioje, dėkodami už patirtas malones. Vėliau Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo klebonas kun. Erastas Murauskas. Viso savaitgalio metu jaunimas patyrė bendrystę ir džiaugsmą Šventojoje Dvasioje, nes laikėsi drauge. 

Valdonė Minciūtė

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune