Esame paliesti džiaugsmingos bendrystės! Baigėsi vasaros stovykla moksleiviams „Esi vertas daugiau“ (2015 06 16–20)
Paskelbta: 2015-06-29 19:35:43

Birželio 16–20 d. Padubysio kaime, Zalensų sodyboje, įvyko pirmoji arkivyskupijos jungtinės komandos organizuota vasaros stovykla vyresniųjų klasių moksleiviams „Esi vertas daugiau“. Organizatorių komandą sudarė arkivyskupijos Jaunimo bei Katechetikos centrai, Lietuvos šeimos centras, katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“. Kaip pagalbininkai jungėsi „Gailestingumo versmės“, Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės, Kauno II dekanato kunigai, VDU Katalikų teologijos fakulteto studentai ir gausus būrys savanorių.

Stovyklos dalyviai turėjo galimybę pagilinti ar net atrasti tikėjimą, susitikti su Jėzumi šv. Mišių, nuolatinės adoracijos, Sutaikinimo pamaldų, Užtarimo maldos metu, per svečių liudijimus, mokymus, kuriuos vedė Benas Ulevičius, Mantas Kuraitis, kun. Mindaugas Malinauskas SJ, Laura Aleknienė, Vaida Spagelevičiūtė-Kneižienė, Neringa Ulevičienė. Dalyviai galėjo džiaugtis vienas kito ir savanorių bendryste grupelėse, išbandyti įvairias veiklas teminių užsiėmimų metu, džiaugsmingai dalytis savo talentais Talentų vakare, šokti, sportuoti, dalyvauti misijose ir tiesiog būti kartu.

Per visą stovyklą buvo apstu įvairių teminių užsiėmimų: tai apyrankių gaminimas, skautiškas išgyvenimas gamtoje, sportas, šokių pamokos, teatro užsiėmimai su profesionaliu aktoriumi Arūnu Žemaitaičiu bei meniniai užsiėmimai, kurių metu pagamintus atvirukus vėliau per misijas vežėme į senelių namus. Kūrybinių dirbtuvėlių metu programoje „Padovanok Dievui kampą“ kiekvienas dalyvis pasigamino kasdienės maldos priemones: ikoną, maldos suolelį, žvakidę. Vienas iš šios stovyklos tikslų buvo, kad jaunuolis, gavęs impulsą, vėliau savo kasdienybėje neapleistų maldos gyvenimo.

Viena diena buvo skirta moteriškumo ir vyriškumo pažinimui, lytiškumo ugdymui. Vieną dieną dalyviai atsiskyrė į vaikinų ir merginų grupes ir turėjo skirtingas programas bei skirtingus užsiėmimus. Vaikinai naktį lavino ištvermę ir keliavo į naktinį žygį, merginos ieškojo būdų puoselėti ne tik vidiniam, bet ir išoriniam moteriškumui.

Kasdien nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, o paskutinę dieną visą parą vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Savanoriai buvo įsipareigoję bent pusvalandį per dieną pabūti maldoje atskirai nuo visų, o dalyviai turėjo galimybę paskirti savo laisvą laiką būti artumoje su Jėzumi. Daugeliui adoracijos patirtis buvo pirmoji.

Stovyklos metu maldoje lydėjo ir šventąsias Mišias kasdien aukojo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys. Taip pat džiaugiamės Kauno kunigų seminarijos klierikų dalyvavimu stovykloje. Dėkojame Emiliui, Matui ir Sigitui. Ir stovyklos dalyviai, ir savanoriai buvo paliesti džiaugsmingos bendrystės, kad net  sunku buvo išsiskirti paskutinę dieną.

Ši stovykla buvo skirta ne tik vyresniųjų klasių moksleiviams, bet sykiu ir savanoriams ugdyti. Savanoriai su komanda atvyko prieš vieną dieną ir liko dieną ilgiau, kad pasiruoštų ir pasibaigus aptartų stovyklą. Pasidalijimo rate kiekvienas iš komandos narių bei savanorių įvardijo pavykusius dalykus, sunkumus bei tobulintinas dalis.

Laikas prabėgo nepastebimai greitai. Dalyviai siūlė pailginti stovyklos laiką ir jau nuo pat pirmos dienos klausinėjo, ar kitais metais bus organizuojama tokia pat stovykla.

Stovyklą baigėme šventomis Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, jose dalyvavo ir stovyklautojų artimieji. Stovyklos uždarymo metu dalyviai liudijo apie sustiprėjusį tikėjimą, ryžtą dažniau melstis, naktinės adoracijos įspūdžius, patirtis per misijas vykstant į senelių namus, tvarkyti apleistų žmonių kapų.

Su viltimi tikime, kad ši stovykla pirmoji, bet ne paskutinė.


 

Agnė Grigaitytė,
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune