Jaunųjų ministrantų vasaros stovykloje „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34) stovyklavo beveik 100 vaikų ir jaunuolių (2015 07 20–31)
Paskelbta: 2015-08-14 10:48:21

Ir šią vasarą Kaulakiuose, Dalios ir Algimanto Babilių sodyboje, dvi savaites stovyklavo jaunieji arkivyskupijos ministrantai. Į arkivyskupijos kurijos organizuotą stovyklą per dvi jos pamainas susirinko beveik 100 vaikų ir jaunuolių daugiau kaip iš dvidešimties arkivyskupijos parapijų. Liepos 20–24 d. stovyklavo 13–20 metų jaunuoliai, antrojoje pamainoje liepos 27– 31 d. – vaikai nuo 6 metų. Aštuntus metus rengiamos ministrantų stovyklos vadovė, kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė apgailestavo, jog ir šiemet nepavyko priimti visų norinčių, be to, keli stovyklautojai atvyko iš Šiaulių ir Telšių vyskupijų bei Vilniaus arkivyskupijos parapijų.

Stovyklos programa suteikė galimybę vaikams ir jaunuoliams ne tik pasidžiaugti atostogomis ypatingoje Šiluvos apylinkių gamtoje, bet sykiu ir paaugti savo dvasia, bendrystėje tarp tikinčių bendraamžių sustiprinti savo tikėjimą. Pirmąją dieną stovykloje apsilankė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas ir susitiko su vyresniųjų stovyklautojų grupe, atsakė į gausius jaunimo klausimus, pasidalydamas apie savo pašaukimą, tarnystę. Antrąją stovyklos pamainą aplankė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Abu ganytojai drauge su stovyklautojais šventė Eucharistiją.

Dvasinio ugdymo programa stovykloje ir šiemet rūpinosi Šiluvos parapijos klebonas, Raseinių dekanato jaunimo sielovadininkas kun. Erastas Murauskas. Jis kasdien vaikams ir jaunimui rengė mokymus – įvadus į dienos temą, vadovavo šv. Mišioms bei kitoms dienos maldoms. Stovykloje sielovadinės praktikos įgijo čia talkinę keturi Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai – Stasys, Vytautas, Liutauras ir Marius. Tarp gausių kitų jaunųjų savanorių (net 10 iš jų, pvz., vadovavo 50 stovyklaujančių vaikų grupelėms) buvo ir katalikų bendruomenės „Naujoji Sandora“ narių.

Stovyklos programa – kasdienė bendra ryto, vakaro malda ir šv. Mišios, teminiai, sportiniai, kūrybiniai užsiėmimai, ekskursijos ir susitikimai – vaikus ir jaunuolius į bendrą veiklą įtraukė nuo ryto iki vakaro. Šiemetinė stovyklos tema atliepė 2015 m. Lietuvos jaunimo dienų Alytuje temą „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (pagal Lk 12, 34), ir kiekvienos dienos temos buvo su ja susijusios: tai širdies nusiteikimas, talentai, misija, apgaulingi pasirinkimai, Dievo karalystės augimas. Pagal šias temas kasdien buvo rengiami mokymai, į jas orientuoti ir kiti dienos užsiėmimai.

Išskirtinės akimirkos stovyklos metu buvo ypač kūrybingas vyresniųjų talentų vakaras, pristatant savo grupes, pavadintas keturių evangelistų vardais. Savo talentus ir gebėjimą išreikšti save jaunuoliai taip pat tobulino su stovyklos svečiu aktoriumi Arūnu Žemaitaičiu. Mažesnieji varžėsi „protų mūšyje“, darėsi žibintus nakties maldai – vieną vakarą vaikai vakarojo prie laužo, o jau auštant šventė šv. Mišias ant ežero kranto. Stovyklautojų misijos šiemet buvo tarnystė rankų darbu. Vyresnieji talkino tvarkant sodybos aplinką, tvarkė apleistus kapus Šiluvoje; jaunesnieji per išvyką į Šiluvą darbavosi aikštėje priešais baziliką, o vėliau iškeliavo į 6 km žygį pėsčiomis vietos apylinkėse.

Abejose pamainose stovyklautojai dalyvavo Sutaikinimo pamaldose. Vyresnieji jas šventėje ypatingoje aplinkoje – Šv. Benedikto vienuolyne Palendriuose. Čia jie susitiko su broliais benediktinais, iš jų išgirdo apie vienuolinį pašaukimą; keli jų ir prioras t. Kazimieras Milaševičius OSB, taip pat sykiu atvažiavę kun. Erastas Murauskas bei kun. Ramutis Janšauskas klausė jaunuolių išpažinčių. Sutaikinimo pamaldos pačioje stovykloje buvo surengtos ir jaunesniesiems.

Kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė atkreipė dėmesį, jog sulaukė tėvelių padėkų ir ne tik jų: labiausiai džiugino tėvų liudijimai, jog iš šios stovyklos vaikai grįžo paaugę, sustiprėję ne tik fiziškai. Jie patys dabar šeimoje primena apie maldą, kai kurie, dar nepatarnavę bažnyčioje, išreiškė norą tai daryti kartu su savo draugais.Be kita, pastebėta, jog pradėjus rengti tokias stovyklas iš pradžių tik apie trečdalis stovyklautojų būdavo ministrantai. Šiemet du trečdaliai jų aktyviai patarnauja savose parapijose, o į stovyklą netgi pasikvietė ir savo draugų.

Dėkingi tėvai, linksmi vaikai ir degantys noru dar sugrįžti į tokią stovyklą savanoriai vadovai – taip apibendrino stovyklos pabaigą jos vadovė Vaida. Ji džiaugėsi, jog tarp tikinčių bendraamžių vaikams buvo lengviau ugdytis maldos įpročius, labiau pažinti tikėjimą, vyresnieji paskatinti mąstyti apie savo pašaukimą, atrasti sau tinkantį užsiėmimą parapijoje, kaip jie galėtų aktyviai dalyvauti ne tik patarnaudami Mišiose. Pats didžiausias džiaugsmas, pasak Vaidos, buvo padėti vaikams ir jaunuoliams, nors ir per trumpą stovyklos laiką, draugiškoje, ugdančioje aplinkoje sutikti gyvą, mūsų gyvenimuose veikiantį Jėzų. Organizatoriai dėkingi ministrantų stovyklą parėmusiai Lietuvių katalikų religinei šalpai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune