Kunigystės šventimai Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje (2015 10 03)
Paskelbta: 2015-10-05 10:43:51

Spalio 3 dieną Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ suteikė kunigystės šventimus diakonui Rolandui Taučiui OFM.

Ta proga arkivyskupo vadovaujamas šv. Mišias drauge šventė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Astijus Kungys OFM, broliai pranciškonai, diak. Rolando kurso draugai, Kauno kunigų seminarijos vadovai. Asistą iškilmėse rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai. Gausiai į bažnyčią susirinkusiai tikinčiųjų bendruomenei apeigas aiškino arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Iškilmėse giedojo Klaipėdos Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos grigališkojo choralo studijos Schola Cantorum de Regina Pacis giesmininkai, vadovaujami maestro Vidmanto Budreckio.

Iškilmių pradžioje šventinamąjį arkivyskupui pristatęs provincijos ministras kun. A. Kungys OFM trumpai priminė pagrindinius diak. Rolando biografijos faktus.

Vėliau sakydamas homiliją, arkivyskupas L. Virbalas pasidžiaugė, kad tai svarbi diena ne tik broliui Rolandui, bet ir visai Bažnyčiai. Arkivyskupas prisipažino, kad šios dienos taip pat laukė su jauduliu, nes tai pirmasis per vyskupiškąją tarnystę jo įšventintas kunigas. Arkivyskupas priminė, kad kunigystė neatskiriama nuo tarnystės ir atsakomybės. Tai Dievo ir žmogaus dialogo rezultatas. Ganytojas išryškino du biblinius kunigystės akcentus. Kunigas pirmiausia yra ganytojas – Kristaus Gerojo Ganytojo atspindys, visada pasirengęs eiti ir ieškoti paklydusios avies. Kunigas taip pat yra ir žmonių žvejys, pasirengęs irtis į gilumą, kaip liepia Kristus. Baigdamas homiliją, arkivyskupas šventinamajam linkėjo visuomet išlikti maldos žmogumi ir nebijoti iššūkių (visą tekstą skaityti >>)

Po Kunigystės šventimų apeigų kun. Rolandas Taučius OFM kartu su iškilmėje dalyvavusiais vyskupais ir kunigais aukojo šv. Mišias.

Iškilmių pabaigoje kun. A. Kungys OFM tarė nuoširdžius padėkos žodžius arkivyskupui, vyskupui, dalyvavusiems kunigams, seminarijos vadovybei ir ypač savo broliui kun. Rolandui už tai, kad atsiliepė į Dievo kvietimą, ir jo tėveliams, kitiems šeimos nariams. Mažesniųjų brolių Lietuvoje vyresnysis pasidžiaugė, kad ši iškilmė švenčiama šv. Pranciškaus minėjimo išvakarėse ir minint Pašvęstojo gyvenimo metus. Be to, pasak kun. Astijaus, ji iš anksto nebuvo žmogiškai planuota, tačiau Šventosios Dvasios tiesiog atpūsta.

Pasibaigus Šventimų Eucharistijai svečiai turėjo galimybę pabendrauti prie arbatos puodelio agapėje, surengtoje brolių pranciškonų vienuolyno patalpose.

Kun. Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune