Kunigų skyrimai (2015 m. spalis–lapkritis)
Paskelbta: 2015-12-07 12:45:25

Kun. Kęstutis VILUTIS atleistas iš Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kun. Gintas LEONAVIČIUS atleistas Iš Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Betygalos Šv. Mikalojaus, Paliepių Šv. Kryžiaus ir Vosiliškio Šv. Juozapo parapijų klebonu.

Kun. Mindaugas SMETONIS atleistas iš Betygalos Šv. Mikalojaus, Paliepių Šv. Kryžiaus ir Vosiliškio Šv. Juozapo parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kun. Valdas ŠIDLAUSKAS atleistas iš iš Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune