Malda už tautas ir Tautų popietė minint Migrantų ir pabėgėlių dieną (2016 01 17)
Paskelbta: 2016-01-18 10:02:10

Fotografijos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Sausio 17-osios sekmadienį, minint Migrantų ir pabėgėlių dieną, Kauno arkikatedroje 12 val. šv. Mišiose melstasi už tautas, o po Mišių arkivyskupijos konferencijų salėje surengta Tautų popietė. Šią ypatingą dieną šv. Mišių pamokslo santrauka buvo perteikta ir anglų kalba, o Visuotinė malda – net keliomis kalbomis, be kitų maldavimų, Gailestingąjį Tėvą prašant gailestingumo įvairių rasių, tautų ir tikėjimo žmonėms.

Paminėdamas, jog ne visi žmonės gali gyventi savo tėvynėje, daugybė jų pasaulyje ieško prieglobsčio svečiose šalyse, liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį, jog daug kitų tautų ir šalių žmonių šiandien gyvena, dirba, mokosi mūsų šalyje, tarp mūsų, tad pakvietė tą sekmadienį melsti daugiau jautrumo vieni kitiems.

Vėliau savo pamoksle arkivyskupas pabrėžė Marijos pagalbą Galilėjos Kanos vestuvėse išsibaigus vynui, jos motinišką jautrumą suvokti tai, ko kiti dar nepastebi – meilės poreikį. Kas myli, visuomet mato, pastebi, kas vyksta kitam, ko kitas stokoja, dėl ko kenčia. Kas nemyli, mąsto apie save.

„Atidžiai apsidairę ir šiandien pamatytume daugybę stokojančių – ne tik medžiaginių dalykų, bet dar labiau džiaugsmo, sutarimo, ramybės – šeimose, darbovietėse, visuomenėje. Taip pat bendrystės, atjautimo, gailestingumo. Žinioje šių metų pabėgėlių ir migrantų dienai, švenčiamai sausio 17 d., popiežius Pranciškus pastebėjo: Gailestingumas tai už dyką mums suteikta Dievo malonė, kuri gaivina ir stimuliuoja mūsų solidarumą su kiekvienu gyvenimo kelyje sutiktu žmogumi. Tuo pačiu gailestingumas yra ir viena svarbiausių vertybių, ugdančių susitikimo kultūrą“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog tik turėdami meilės ir gailestingumo galėsime skelbti nuostabius Viešpaties darbus kitoms tautoms, kurias sutiksime.

Pasak ganytojo, tik ten, kur yra Jėzus, kur mes esam su Juo, viskas tampa prasminga, nes viskas perkeičiama. Kai klausomės Jėzaus, vanduo tampa vynu, sunkios pastangos – džiugiu laimėjimu, įtarumas – jautriu susitikimu.

Šios sekmadienio Mišios užbaigtos malda už savo Tėvynę ir ganytojo palaiminimu.

Vėliau arkivyskupijos konferencijų salėje Gailestingumo jubiliejaus proga surengta Tautų popietė. Nors pirmasis tokio pobūdžio renginys ir nepasižymėjo masiškumu, tai buvo trumpa valandėlė prie kavos ir arbatos puodelio nuoširdžiai pabendraujant su kelių tautų žmonėmis, jau senokai, 7–15 metų, gyvenančiais Lietuvoje. Svečiai pasakojo, ką veikia ir kaip jaučiasi gyvendami svetur.

VDU studijuojanti Maria Chose iš Argentinos ypač džiaugėsi, jog popiežius Pranciškus yra būtent iš jos šalies, iš kurios ji išvyko studijų Lietuvoje būdama 19 metų, tačiau čia sėkmingai prisitaikė (taip pat ir prie šaltesnio klimato), rado draugų, puikiai kalba lietuviškai. KTU Viešojo administravimo ir šeimos teisės dėstytoja Maria iš ispanijos taip pat puikia lietuvių kalba minėjo lietuvių šiltumą ir nuoširdumą, kurie atsiveria užmezgus artimesnius ryšius. Nuo 2008 m. Lietuvoje gyvenantis, Kaune daugeliui pažįstamas Petrašiūnų parapijos klebonas lenkas kun. Tomaszas OFM Cap. visus pradžiugino lenkiškomis giesmėmis, o lietuviai sudainavo liaudišką dainą.

Svečiai sulaukė daug klausimų, ypač įdomūs buvo jų pastebėjimai apie mūsų religinį gyvenimą. Jie minėjo nuoširdų lietuvių pamaldumą, tačiau, lygindami su savo šalimis, mato stoką jaunimo įsipareigojimo parapijų bendruomenėse, pasigenda bendro giedojimo bažnyčiose, kuo pasižymi, pvz., Argentinos katalikai. Argentinos atstovė, jauna studentė, gražiai atsiliepė apie lietuviškus atlaidus – tokių atlaidų nėra jos šalyje, tačiau ji su džiaugsmu kasmet dalyvauja jai patraukliuose Šiluvos atlaiduose.

Popietė užbaigta visų tautų žmones – Dievo vaikus jungiančia Viešpaties malda „Tėve mūsų“ ir arkivyskupo L. Virbalo palaiminimu.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune