Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie priklausomybes išsamiai ir su patirtimi (2016 01 15)
Paskelbta: 2016-01-18 10:46:00

Sausio 15 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko pirmoji šiais metais kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Šį kartą ji buvo skirta priklausomybių temai bei jų gydymo galimybėms – apie tai su kunigais dalijosi konferencijos svečias kunigas Kęstutis Dvareckas.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ vadovas kun. K. Dvareckas  pradėjo savo asmenišku pasidalijimu, atkreipdamas dėmesį, jog bet kokia priklausomybė yra savęs naikinimas, save laikant kažkokiu Dievo „broku“ – taisytinu, slėptinu. Sveikimo kelyje ypač svarbi bendruomenė, kuri leidžia Dievui joje būti ir priimti save tokius, kokie yra. Tai kun. Kęstučiui buvo 2009 m. kardinolo Audrio J. Bačkio palaiminta, nuo kelių narių prasidėjusi priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“; nuo 2010 m. ji tapo „Carito“ struktūros dalimi. Šiandien „Aš esu“ – tai reabilitaciją, reintegraciją, sklaidą Vilniaus arkivyskupijos parapijose vykdanti bendruomenė, kurioje sveikimo kelią išgyvena asmenys, priklausomi nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. Pasak kun. Kęstučio, jaunimas nūdien turi net po kelias sunkias priklausomybes, tad su žmonėmis dirba psichologai, socialiniai darbuotojai (šie yra patys nuėję sveikimo kelią), talkina kunigai. Reabilitacijos programos akcentas – ne fizinis darbas, bet darbas su savimi; reintegracijoje asmenys dirba, užsiėmimuose dalyvauja ne darbo metu.

„Bendruomenės veikla – kaip baltas lapas, nes nežinom, kaip baigsis kiekvienas atvejis. Stengiamės neatstumti žmonių ir jų situacijų“, – sakė kunigas, plačiau papasakodamas apie Vilniaus arkivyskupo kvietimu lankomas parapijas, švietėjišką darbą surengiant trumpus mokymus, paskatinant maldos, savipagalbos grupių steigimąsi. Pasak kun. Kęstučio, norima pasakyti žmonėms, jog ateitis yra, o priklausomybė – tai liga, kurią, kaip ir kitas ligas, reikia gydyti, ir ne dabar siūlomomis „greitomis išeitimis“ – psichotropiniais vaistais, kodavimu, privalomu gydymu ir pan.

Kaip padėti žmogui, kuris nepripažįsta savo problemos? Atsakydamas į šį ir kitus klausimus, svečias pabrėžė, jog priklausomas asmuo turi ne tik, pvz., alkoholizmo problemą. Jos šaknys vidinės, dvasinės, ir ji, deja, nesvetima ir tarp kunigų. Pasak kun. Kęstučio, tik paties žmogaus suvokimas, jog tai gydytina liga, lemia sveikimo kelionės pradžią. Artimieji, deja, kartais padaro viską, kad toks žmogus toliau sirgtų. Aplinkiniams spaudžiant prisipažinti, jog priklausomas asmuo yra jų kančios priežastis, šis kovoja už save, priešinasi. Sveikimo kelyje lūžio taškas dažniausiai būna užsimezgęs sąmoningas žmogaus santykis su Dievu.

Daug dėmesio kun. K. Dvareckas skyrė pagalbos priklausomiems asmenims klausimui. „Neapsimesti, kad nematom, bet palaikyti brolį kaip žmogų“, – su kunigais dalijosi svečias, iškeldamas su tikra meilės intencija patiriamą kančią už kitą žmogų, o ne jaučiantis geresniam už kitą („aš negeriu“), pamoralizuojant, tačiau nesutinkant patirti už tą žmogų tam tikrų nepatogumų, konkretaus, veiklaus rūpesčio (ne tik malda, kuri taip pat yra labai svarbi). Prelegentas, be kita, pasidžiaugė vyskupų geranoriškumu, tik svarbu dalintis problemomis, sykiu jas spręsti – pasak, kun. Kęstučio, tik Dievas neklysta klystant žmonėms, ir Jis visada padaro savo darbą iki galo.

Konferencijos pabaigoje Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas supažindino kunigus su jiems skirtais ugdymo renginiais bei kitomis sielovados aktualijomis, o kurijos sielovados programos koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pristatė šių, Gailestingumo jubiliejaus, metų renginius arkivyskupijoje. Tai tradicinė Valentino diena KITAIP vasario 14-ąją „Žalgirio“ arenoje, tai mokymai parapijų misijų koordinatoriams, zakristijonų, parapijų referentų, maldos grupių vadovų seminarai ir rekolekcijos. Arkivyskupija įsijungs į „24 valandas Viešpačiui“, o šiemetinį Kryžiaus kelią ketinama organizuoti pro ypač gailestingumo reikalingas vietas. Prieš Arkivyskupijos dieną ir 90-mečio minėjimą vyks Miesto misijų savaitė – atviri evangelizacijos renginiai ir kt.

Arkivysk. L. Virbalas kunigams trumpai pristatė Gailestingumo jubiliejaus nacionalinį kongresą Vilniuje (gegužės 6–8 d.), Kunigų jubiliejaus reginius Romoje (birželio 1–3 d.), į mūsų šalį gegužės-birželio mėn. ketinančius atvykti aukštus svečius. Tai Vatikano valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolini, vėliau Popiežiškojo Grigaliaus universiteto vicerektorius akademiniams reikalams kun. H. Zollner SJ bei Didysis Penitenciaras kardinolas M. Piacenza; svečiai ves renginių ciklus, skirtus dvasininkams bei vienuolijų nariams Vilniuje ir Kaune.

Arkivyskupas padėkojo už darbą buvusiam arkivyskupijos „Caritas“ direktoriui kun. Virginijui Birjotui ir pranešė, kad naujuoju vadovu paskirtas Arūnas Kučikas; supažindino su kai kuriais kitais kurijos darbo pertvarkymais.

Konferencija užbaigta bendra malda ir pietumis kurijoje. Kita kunigų konferencija – vasario 17 d. Kaune.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune