Šlovinimo vakaras Kauno arkikatedroje (2016 02 25)
Paskelbta: 2016-02-26 12:51:23

Fotografijos Emilio Vasiliausko

 

Vasario 25 d. Kauno arkikatedroje vyko Šlovinimo vakaras iš Miesto misijų renginių ciklo. Jame buvo meldžiamasi už savo miestą ir jo gyventojus. Šlovinimo vakaras, kaip įprasta paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais, buvo pradėtas jo centro – Švč. Sakramento – išstatymu ir pagarbinimu.

Viešpatį ypatinga šlovinimo malda tą vakarą pagarbino jauni žmonės – jėzuitų jaunimo choras „Exaudi“. Jaunų žmonių tą valandą buvo daug ir tarp arkikatedros lankytojų, užsukusių kad ir vėlyvą vakarą pabūti Dievo artumoje, pašlovinti Jo gailestingumą šventovėje, kuri šiais jubiliejiniais metais atvertomis Gailestingumo durimis kviečia ir širdis atverti kiekvieno laukiančiai ir kiekvienam skirtai Dievo meilei.

Tą vakarą Švč. Sakramentą išstatęs arkikatedros vikaras kun. Artūras Kazlauskas tarė trumpą žodį, atkreipdamas visų dėmesį į Viešpatį tabernakulyje (išvertus tai reikštų palapinėje), kuris budi ir laukia, yra laikinajame poilsyje. Iš čia Viešpats rodo į save, bet kartu ir į mūsų tikėjimo brolius ir seseris. Per Eucharistiją Viešpats duoda patį save, tad ją reikia nešti savo broliams ir seserims, kad nei vienas šį vakarą nebūtų užmirštas. Kun. Artūras kvietė tą vakarą maldoje prisiminti tuos, kuriems skirta Eucharistija kaip Duona, – kalinius, ligonius, visus, negalinčius arba  užmiršusius, nenorinčius ateiti Jėzaus pagarbinti.

Šia meilės malda, kaip įprasta Šlovinimo vakare, buvo apglėbti miesto gyventojai, kad Jėzus iš savo gailestingumo gydytų ir užpildytų tai, kas tuščia, sužeista, reikalinga Jo malonės, Jo paguodos.

Vakare ir šįsyk patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai o jos vadovai – rektorius mons. Aurelijus Žukauskas bei prefektas kun. Kęstutis Genys – klausė išpažinčių tų žmonių, kurie ypač šiuo gavėnios metu norėjo susitaikyti su Dievu.

Išpažinčių klausė ir Šiluvos parapijos vikaras kun. Ramutis Janšauskas, tą dieną nuo 15 val. budėjęs arkikatedroje. Tokie arkivyskupijos kunigų budėjimai norintiems atlikti išpažinti ar pasikalbėti su kunigu dvasiniais klausimais arkikatedroje Gailestingumo jubiliejaus metais vyksta kasdien nuo 15 iki 21 val. (iki to laiko 14–15 val. arkikatedroje budi seserys vienuolės).

Seminarijos bendruomenė vakare >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune