Kauno I dekanato Šeimos centrų / sekcijų vadovų susirinkimas (2016 02 29)
Paskelbta: 2016-03-03 17:45:53

Vasario 29 d. vyko Kauno I dekanato Šeimos centrų/sekcijų vadovų susirinkimas. Iš Kauno miesto parapijų ir rektoratų atvykę vadovai diskutavo įvairiais šeimų sielovados klausimais. Susitikimas prasidėjo Šv. Faustinos malda. Po to Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Giedrė Aukščiūnienė pakvietė dalyvius pasidalyti darbo su šeimomis aktualijomis.

Kai kuriose parapijose šis darbas turi gilias tradicijas, kitur aktyvesni yra šeimų judėjimai. Yra ir tokių parapijų, kur šeimų sielovada prasidėjo nuo sužadėtinių rengimo Santuokai programos. Daugelyje parapijų šiuo metu rengiamasi Atsinaujinimo dienoms, todėl Šeimos centrų vadovai pirmiausia dalijosi organizaciniais rūpesčiais, svarstė, kokiu būdu į renginius pakviesti daugiau šeimų.

Prisikėlimo parapijos Šeimų sielovados vadovė ses. Ramutė Budvytytė SSC papasakojo apie vasario 13 d. vykusį šventinį susitikimą su jaunavedžiais, 2014–2015 metais Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje priėmusiais Santuokos sakramentą. Šiame susitikime liudijo sutuoktinių poros, buvo atnaujinta Santuokos priesaika, o po šv. Mišių visi susirinko prie vaišių stalo.

Kristina Jakelienė (Šv. Jurgio konventas) pristatė J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademiją. Šioje akademijoje, kuri remiasi kunigo Jozefo Kentenicho mokymu, poros mokosi kalbėtis ir klausytis, kurti meile ir geranoriškumu pagrįstus santykius, auklėti vaikus, ieško bendro savo šeimos tikslo ir auga tarpusavio meilėje. Šiuo metu renkamas jau trečiasis akademijos kursas. Taip pat ji pabrėžė vaikų adoracijos svarbą, primindama, jog dažnai vaikai evangelizuoja šeimą.

Daugelyje parapijų veikia „Motinos maldoje“ judėjimo grupelės, kuriose mamos meldžiasi už vaikus. Tyrų širdžių judėjimą pristatė Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) šeimos centro vadovas Vytis Žemaitis. Judita Džežulskienė iš Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos papasakojo, kaip vyksta jų šeimų grupės susitikimai. Šiuo metu grupelėje skaitomas mąstymas iš knygos Fernandez-Carvajal Francisco „Kalbėti su Dievu“, tada susirinkusieji dalijasi, kas palietė, ką sužadino perskaitytas tekstas, kas suskambo naujai. Pasisakymai nekomentuojami. Grupės susitikimuose dalyvauja kunigas, kuris taip pat dalijasi savo įžvalgomis ir apibendrina susitikimą. Mindaugas Advilonis papasakojo apie Sužadėtinių rengimo Santuokai programos įgyvendinimą Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorate. Susirinkimo dalyviai iki vėlumos diskutavo apie šeimų piligrimystę, šeimų evangelizavimo būdus, dalijosi praktiniais patarimais ir aptarė Gailestingumo jubiliejaus renginius.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune