Švč. Sakramento adoruotojų diena „Pastačiau gailestingumo sostą žemėje“ (plg. šv. Faustiną) (2016 03 12)
Paskelbta: 2016-03-14 11:33:27

Kovo 12 d., šeštadienį, Kaune vyko nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos rengėjų organizuota Susikaupimo diena, kurios temai šį kartą pasirinkti šv. Faustinos žodžiai „Pastačiau gailestingumo sostą žemėje.“ Dvi renginio konferencijas arkikatedros parapijos namuose vedė kun. Algis Vaickūnas (Vilniaus arkivyskupija). Susikaupimo dienoje dalyvavo daugiau kaip 100 Eucharistijos adoruotojų.

Svečias kunigas pabrėžė, jog pasaulis gyvena Dievo troškimu, ir šis Tėvo troškulys yra nepasotintas. Adoracija padeda sugrįžti prie Tėvo, per ją paliečiama pati Jėzaus širdis. Tam reikia žmogaus širdies, jo tikėjimo ir meilės akto. Valandos, praleistos Jėzaus artumoje, yra pačios brangiausios, jų nereikia skaičiuoti – tai pati meilė, kuri uždega, kuri labiausiai prisideda prie pasaulio išgelbėjimo. Primindamas šv. Jono Pauliaus II dėmesį ir meilę Eucharistijai, rūpestį, kad ji būtų visos Bažnyčios centras, kun. A. Vaickūnas atkreipė dėmesį, jog Eucharistijoje visa panardinama – Jėzui atiduodam tai, ko negalim pakeisti, pataisyti ir padaryti, tai, ką gali tik Jėzus. Eucharistijoje vyksta didysis perkeitimas, čia mokomasi mylėti.

„Mums nereikia nugalėti, nes jau viskas nugalėta. Mums reikia tik mylėti“, – sakė svečias, pabrėždamas, jog Eucharistija yra ta vieta, kur galima atnešti visus, tarsi Evangelijoje minimą paralyžiuotąjį, tai malonė būti su mylimuoju, leistis būti Viešpaties perkeičiamiems.

Tarp konferencijų Susikaupimo dienos dalyviai arkikatedros koplyčioje drauge šventė kun. A. Vaickūno vadovaujamas šv. Mišias, meldėsi už arkivyskupiją, jos ganytojus ir visą bendruomenę, pagarbino Švč. Sakramentą adoracijos valandoje, galėjo susitaikyti su Dievu – išpažinčių klausė Švč. Sakramento bažnyčios rektorius kun. Jonas Stankevičius.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune