Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir Tave“ Kauno arkikatedroje (2016 03 31)
Paskelbta: 2016-04-01 12:31:59

Kovo 31 d. Kauno arkikatedroje jau Prisikėlęs Viešpats pašlovintas vakare, kurie rengiami paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais maldai už miestą ir save pačius.

Arkikatedroje kasdien po vakaro šv. Mišių iki 21 val. šiais Gailestingumo jubiliejaus metais vyksta Švč. Sakramento adoracija, tad atėjusieji į vakarą pagarbino Jėzų Eucharistijoje. Maldai šį kartą vadovavo Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas (Vilkaviškio vyskupija).

Svečias kunigas šią Velykinę savaitę kvietė dėkoti Viešpačiui už Prisikėlimą, kad galime išgyventi šį didį tikėjimo slėpinį. Visas velykinis aštuondienis yra džiaugsmo dienos, kartu su visa Bažnyčia esame kviečiami dalyvauti šiame Viešpaties pašlovinimo laike. Užsidegę Jo meile, tuomet galime eiti ir liudyti kitiems savo tikėjimo.

Vakare dalyvavo Kauno kunigų seminarijos bendruomenė. Jos dvasios tėvas kun. Aldonas Gudaitis SJ ir prefektas kun. Kęstutis Genys patarnavo klausyklose. Šlovinimui vadovavo „Naujosios Sandoros“ bendruomenė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune