Kauno I dekanato kunigų susirinkimas arkivyskupijos Šeimos centre (2011 05 09)
Paskelbta: 2011-05-11 17:04:27

Gegužės 9 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre susirinko Kauno I dekanato, t. y. miesto parapijų, klebonai ir kunigai. Susirinkimas prasidėjo bendra malda, jai vadovavo dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Susirinkusius pasveikino Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė, palinkėjusi iš Šeimos centro išsinešti daugiau vilties ir džiaugsmo – taip reikalingų kunigo tarnystėje.

Paskui Šeimos centro darbuotojai trumpai pristatė sritis ir programas, kuriose darbuojasi. Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Jurgita Ščiukaitė apibūdino dabartinę šeimų sielovados padėtį Kauno mieste ir pristatė dekanato Šeimos centro veiklą bei artimiausius renginius. Ji pateikė ir šeimų grupių vadovų apklausos duomenis apie tai, kas palaiko motyvaciją tarnauti šeimoms, kas šioje tarnystėje yra sunku ir ko šeimos tikisi iš kunigų.

Šeimos centro darbuotoja Giedrė Aukščiūnienė papasakojo apie vykdomą atnaujintą Sužadėtinių rengimo Santuokai programą, perskaitė keletą sužadėtinių atsiliepimų. Šiuo metu Šeimos centre renkasi net šešios sužadėtinių grupės, joms vadovauja jaunos savanorių šeimos. „Esame taip pat dėkingi kunigams ir klierikams, talkinantiems šioje programoje“, – sakė G. Aukščiūnienė.

Apie savo patirtį dalyvaujant „Sutuoktinių susitikimų“ judėjime paliudijo kun. Aldonas Gudaitis SJ bei šio judėjimo atstovai Donatas ir Linas.

Šeimos centro psichologė Zita Vasiliauskaitė pasidalijo įžvalgomis apie perdegimo sindromą bei antrinę traumą, kurią neretai patiria dirbantieji (tarnaujantieji) pagalbos žmonėms srityje (psichologai, socialiniai darbuotojai, kunigai ir kt.).

Susirinkime taip pat dalyvavo svečiai iš Airijos – sutuoktiniai Declan ir Carmen Watersai, kurie neformalioje aplinkoje prie arbatos paliudijo Rožinio maldos už negimusius kūdikius sukūrimo istoriją. Su šiuo kristaliniu Rožiniu (užimančiu visą lagaminą!) jie jau dvidešimt metų keliauja po pasaulį ir kviečia visus apsispręsti už gyvybės išsaugojimą.

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune