Respublikinis vaikų ir jaunimo giesmių festivalis „Viešpatie, paliesk, mano širdį keisk“ Kaune (2016 04 09)
Paskelbta: 2016-04-11 17:16:41

Kaune, Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos naujoje bažnyčioje, šių metų balandžio 9 dieną įvyko respublikinis vaikų ir jaunimo „Giesmių giesmelės 2016“ festivalis „Viešpatie, paliesk, mano širdį keisk“.

Festivalyje dalyvavo 27 kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Festivalio dalyviai, o jų buvo apie 400, visi kaip vienas giedojo šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis. Visai giedančiai Bažnyčiai vargonavo Inesa Sėmėnaitė, dirigavo Irena Rimkevičienė ir Reda Dapšauskienė.

Didžiulį organizacinį indėlį į festivalio, o vėliau į konkurso bei laureatų koncerto organizavimą įnešė ne tik parapija, bet ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius –- atsakingas Gintaras Balčiūnas bei VDU „Rasos“ gimnazija – direktorius Artūras Sakalauskas, pavaduotoja Violeta Juškienė ir muzikos mokytoja Danutė Šiaučiūnienė.

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune