Tarp „Gyvybės apdovanojimų 2016“ nominantų – arkivyskupijos jaunimo judėjimas „Esi vertas daugiau“!
Paskelbta: 2016-04-25 19:59:12

Balandžio 24 d., minint Pasaulinę gyvybės dieną, Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje, vyko jau tretieji „Gyvybės apdovanojimai“. Jų iniciatoriai – žurnalas „Ateitis“, krikščioniškas naujienų portalas bernardinai.lt ir „Marijos radijas“.

Apdovanojimų metų buvo teikiamos net aštuonios nominacijos žmonėms ir organizacijoms, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedantiems prie gyvybės puoselėjimo. Viena iš nominacijų buvo „Už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę“. Šiai nominacijai siūlyti net septyni kandidatai, iš kurių komisijos sprendimu nugalėtojais paskelbtas Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre veikiantis jaunimo judėjimas „Esi vertas daugiau“.

Veikla prasidėjo 2013 metų rudenį dėka dr. Artūro Lukaševičiaus ir kelių iniciatyvių studentų, kurie matė prasmę ir turėjo daug jaunatviškos energijos dalytis su jaunimu krikščioniška žinia apie asmens orumą, vertybes, vaikinų ir merginų draugystę, meilę, lytiškumą. Viena iš „Esi vertas daugiau“ judėjimo veiklos krypčių yra susitikimai su 8–12 kl. moksleiviais Kauno ir visos Lietuvos mokyklose. Šių 1–2 akademinių valandų trukmės susitikimų turinys paremtas ŠMM patvirtinta Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, užsiėmimus veda studentiško amžiaus jaunuoliai, pasitelkiamos jaunimui patrauklios metodinės priemonės ir dinamiški medžiagos dėstymo būdai.

Susitikimų metu siekiama:
• ugdyti jaunuolių atsakingą, pagarba paremtą požiūrį į save ir į kitą asmenį, lytiškumą, tarpasmeninius santykius, meilę, santuoką, gyvybę;
• skatinti moksleivius kritiškai vertinti masinės kultūros siūlomas vertybes.

Nuo 2014 metų sausio mėnesio iki 2016 m. kovo mėnesio aplankytos 66 mokyklos, kuriose lytiškumo ugdymo susitikimuose sudalyvavo 4530 moksleivių. Mokytojų, tėvų ir moksleivių teigiamas grįžtamasis ryšys, gausėjantys pakvietimai vesti pamokas rodo augantį lytiškumo ugdymo poreikį.

Antra veiklos kryptis – tai merginų ir vaikinų savaitgaliai „Kitoks laikas“. Tai paros laiko rekolekcijos, organizuojamos atskirai merginoms ir vaikinams nuo 14 metų. Paauglystės laikotarpiu, kuomet vyksta daug jauno žmogaus pokyčių, svarbu padėti jam geriau pažinti save, savo santykį su kitais ir atrasti artimesnį ryšį su Dievu. Šios rekolekcijos stipriai prisideda prie vaikinų ir merginų ugdymo ruošiant atsakingus asmenis šeimai ar kunigystei / vienuolystei.

Trečia veiklos kryptis – lytiškumo ugdymo rekolekcijos sutvirtinamiesiems, kurias jau trečius metus veda „Esi vertas daugiau“ judėjimo komanda. Nuo 2014 m. sausio surengtos 37 rekolekcijos sutvirtinamiesiems, dalyvavo apie 1500 jaunuolių.

Esame dėkingi dvasininkams, mokytojams, katechetams, geradariams, kad palaiko ir skatina tęsti pradėtą veiklą. Ypač norisi pabrėžti, kad tokia plati veikla nevyktų be gausaus savanorių būrio. Dėl jų ištikimo bei aktyvaus įsitraukimo į veiklą galėjome surengti tiek daug susitikimų su moksleiviais.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune