Kauno I dekanato Šeimos centrų / sekcijų vadovų susirinkime pristatytas Tyrų širdžių judėjimas (2016 04 21)
Paskelbta: 2016-04-26 17:42:49

Balandžio 21 d. į Šeimos centrą rinkosi Kauno I dekanato parapijų ir rektoratų šeimos centrų bei grupių vadovai. Vienas iš susitikimo tikslų, kurį dalyviai išsakė praėjusio susirinkimo metu, buvo susipažinti su Tyrų širdžių judėjimu bei katalikų evangelizaciniu žurnalu „Mylėkite viens kitą!” Po diskusijų ir klausimų Šeimos centrų / sekcijų vadovai pasakojo apie savo parapijų ir rektoratų veiklas, kalbėjo apie Gyvybės dieną, buvo pakviesti į konferenciją tema „Gyvybės iššūkis”.

Minėto žurnalo redaktoriaus pavaduotoja, internetinės Tyrų širdžių judėjimo televizijos redaktorė Jurgita Matulevičiūtė išsamiai papasakojo žurnalo atsiradimo ir augimo istoriją. „Žurnalas verčiamas į daugiau kaip 20 kalbų ir platinamas daugiau kaip 100 pasaulio šalių, o norintys gauti žurnalą greičiau nei jis bus išspausdintas, tai gali padaryti internetu“, – sakė redaktorė. Vartydami „Mylėkite viens kitą!” puslapius atrandame įvairias rubrikas, skirtas gilintis į Dievo žodį, įgyti žinių apie mokslą ir tikėjimą, Bažnyčios tradicijas, pavojingas dvasinės praktikas, šeimos gyvenimą bei kt. Šis žurnalas yra formacinis Tyrų širdžių judėjimo leidinys.

Judėjimas 1996 m. įkurtas Lenkijoje, o 2015 m. brolių kapucinų iniciatyva ir Lietuvoje. Beje, tai vienintelis judėjimas, turintis savo internetinę TV. Tai jaunimo atsakas į pasaulinę seksualinę propagandą. Jo tikslas – apsaugoti jaunimą nuo masinės demoralizacijos. Taip pat jis skirtas ir sutuoktiniams bei vienišiems ir išsiskyrusiems žmonėms. 2015 metais judėjimas vienijo daugiau nei 12 000 žmonių per visą pasaulį, Lenkijoje apie jį parašytas ne vienas mokslinis darbas. Tyrų širdžių judėjimas remiasi Šventuoju Raštu ir šv. Jono Pauliaus II mokymu. Jis ugdo žmogaus lytiškumą, susivaldymą, moko gyventi tyrai asmeniniu, bendruomeniniu ir visuomeniniu lygmenimis.

Tyrų širdžių judėjimo narė Milda Globytė dalijosi savo gyvenimo istorija ir tai, kaip ji tapo nare, kokius svarbius atsakymus ir palaikymą atrado. Milda su džiaugsmu pasakojo apie narių maldą ir kasmetinių rekolekcijų reikšmę.

 Daugiau apie žurnalą „Mylėkite viens kitą!” ir Tyrų širdžių judėjimą skaitykite internetiniame puslapyje: www. mylekite-vienskita.org  arba rašykite el. p. br.Vincentas@gmail.com, mob. 8 677 526 34. 2016 m. liepos 1–3 d. vyks rekolekcijos Pauliuose, Jurbarko r., brolių kapucinų sodyboje.

Šį susirinkimą parėmė Kauno I dekanatas.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune