Kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Medijos pamokoje ir popamokinėje veikloje“ (2016 04 26)
Paskelbta: 2016-04-28 08:56:55

Balandžio 26 d. arkivyskupijos Katechetikos centro salėje tikybos mokytojai rinkosi į kvalifikacinį seminarą „Medijos pamokoje ir popamokinėje veikloje“, kad labiau suvoktų šiandienių medijų įtaką jaunam žmogui.

„Mūsų gyvenamąją aplinką šiandien dera vadinti naujųjų medijų pripildyta medijuota erdve, gerokai besiskiriančia nuo tos, kurioje gyveno ankstesnių kartų žmonės, perėmę ir taikę per šimtmečius suformuotus pažinimo, ugdymo, komunikacijos ir praktinių sprendimų priėmimo procesus. Dera fiksuoti ne tik radikaliai pasikeitusį pasaulėvaizdį, bet ir tam tikrus giluminius, su žmogaus prigimtimi susijusius pokyčius, kuriuos kasdienėje aplinkoje sudėtinga reflektuoti, pažinti, tad ir keblu juos valdyti“, – seminare mokytojams kalbėjo jam vadovavusi lektorė, medijų filosofijos doc. dr. Lina Šulcienė. 

Lektorė teigė, kad medijos yra kur kas daugiau nei televizija, kompiuteris, mobilieji telefonai. Tai yra visos technologijos, įrankiai ar net pastatai, kuriuos žmogus sukūrė, kad jam tarnautų, būtų tarpininkais tarp jo ir jį supančios tikrovės. Šiuolaikinis žmogus dažnai pats tarnauja šioms medijoms, jos netgi tampa mums vienintele tikrove, visa mūsų aplinka. Lektorė L. Šulcienė kalbėjo apie tai, koks didelis ir nepastebimas šių medijų poveikis žmogui ir kaip svarbu jį išmokti valdyti. Seminare buvo kalbėta ir apie medijų padarinius žmogui: apie rašto atsiradimo įtaką žmonijai, jos pasaulėvaizdžiui, mąstymui, atminčiai, tapatybei formuotis; apie juslių pusiausvyros praradimą vis daugėjant įvairių medijų formų; apie jų sukeliamus laiko ir erdvės suvokimo pokyčius. 

„Šiandien laikas bėga vis greičiau, o greitis sukelia dar didesnį greitį. Šiandien jaunas žmogus įspraustas į vis greitėjantį laiką, tad nebelieka laiko knygai, menui, rašiniui, bendruomenei, maldai... T. H. Eriksenas vadina tai akimirkos tironija“, – teigė lektorė, kalbėdama ir apie tai, kaip greitis griauna bendruomenes.

„Svarbiausias krikščionio ir ypač mokytojo uždavinys šiandien – lėtinti laiką“, – sakė doc. dr. Lina Šulcienė arkivyskupijos Katechetikos centro salėje susirinkusiems tikybos mokytojams.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune