Kauno arkivyskupas lankėsi „Atžalyno“ vaikų globos namuose (2016 04 22)
Paskelbta: 2016-04-28 10:42:27

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ balandžio 22 d. atvyko susitikti su Kauno vaikų globos namų darbuotojais ir vaikais. 

Pristatydama brangų svečią, globos namų direktorė Dalia Pajedienė džiaugėsi, kad įstaigoje dirba darbuotojai, kurie imasi iniciatyvos, atsakomybės ir savo darbais įrodo meilę artimui, mažam, likimo nuskriaustam, be tėvų globos likusiam vaikui.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, įvertindamas čia dirbančių darbuotojų atsidavimą, pabrėžė, kad labai svarbu suprasti, jog kiekviename žmoguje yra kažkas ypatingo ir dieviško. Arkivyskupas kvietė laužyti blogio logiką, traukyti blogio grandines ir būti išradingiems, nes kiekviename žmoguje yra kažkas nepaprasto.

Arkivyskupo dvasiškai pastiprinti, pakviesti su viltim ir veiklia meile artimui atsiliepti į Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų 2016 m. Dievo Gailestingumo metų žinią globos namų darbuotojai ir vaikai šiltai bendravo prie arbatos puodelio.

Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“
Socialinio darbo padalinio vedėja Rima Gapšytė

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune