Šlovinimo vakare – kvietimas gyventi su Prisikėlusiu Kristumi (2016 04 29)
Paskelbta: 2016-04-29 20:03:19

Fotografijos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Balandžio 29 dieną arkikatedroje bazilikoje po vakaro šv. Mišių prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento vyko arkivyskupijos kurijos surengtas šlovinimo vakaras „Malda už Kauno miestą ir tave“.

Vakaras prasidėjo kiek kitaip, nei įprasta – daugeliui jo dalyvių tai tapo Velyknakčio pasižadėjimų atnaujinimu. Mat kartu su Petrašiūnų parapijos jaunimo šlovintojais į arkikatedrą atvykęs šios parapijos klebonas kun. Tomaszas Pilchas OFM CAP. kiek netikėtai pakvietė visus dalyvaujančius atminti tą laiką, kurį gyvename – Prisikėlusiojo Kristaus laiką, bei atnaujinti tą šventą naktį viešai duotą pažadą atsižadėti piktojo darbų ir sykiu pirmąją vietą savo gyvenime atiduoti Jėzui. Po kiekvieno paraginimo arkikatedros skliautuose nuaidėdavo „atsižadu“. Tada brolis kunigas vėl klausė: „Ar nori stoti ir šlovinti savo Dievą, ar nori ateiti į Jo akivaizdą ir išpažinti Jį savo gyvenimo Viešpačiu?“ Į kiekvieną paraginimą šventovėje iš susirinkusiųjų lūpų nuskambėdavo atliepas „noriu“.

Vakaro svečias kvietė su pasitikėjimu atiduoti visa Viešpačiui – save, sau brangius žmones, savo miesto gyventojus – nuo pačių mažiausių ir labiausiai nuskriaustų iki miesto valdžios, taip pat  mūsų parapijas bei šeimas. Kunigas priminė, jog ir Marijos Magdalietės gyvenimas pasikeitė susitikus Kristų, taip ir mūsų bei kitų asmenų gyvenimus (Šventajame Rašte ir realybėje) keičia susitikimas su Prisikėlusiuoju.

Savo šlovinimu kelti širdis į Viešpatį kvietė Petrašiūnų jaunimas. Vakare ir šį kartą  dalyvavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, o drauge atvykę rektorius mons. Aurelijus Žukauskas bei prefektas kun. Kęstutis Genys klausė išpažinčių.

Kauno arkikatedroje kasdien po vakaro Mišių vyksta „Vakarai Viešpačiui“. Nuo 19 iki 21 val. rengiama Švč. Sakramento adoracija, kas vakarą savanoriškai įvairios šlovintojų grupės (iš parapijų, jaunimo, taip pat ir akademinių bei kitų bendruomenių) atvyksta pašlovinti Viešpaties, kurti maldos atmosferos, kad bet kuris, užėjęs į šventovę, pajustų, jog Viešpats čia džiaugsmingai garbinamas ir šlovinamas už tuos nuostabius darbus, kuriais iš savo gailestingumo palaiko kasdienį žmonių gyvenimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune