Seminaras (supervizija) sužadėtinių grupių vedėjams (2016 04 27)
Paskelbta: 2016-05-03 08:43:03

Balandžio 27 d. sužadėtinių grupių vedėjai, vedantys grupes Kauno I ir Kauno II dekanatų parapijose ar rektoratuose, rinkosi į seminarą (superviziją) Kauno arkivyskupijos Šeimos centre. Čia kartu su Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja, viena iš Sužadėtinių rengimo Santuokai programos sudarytojų Vijoleta Vitkauskiene aptarė susitikimų su sužadėtiniais metu iškylančius klausimus bei sunkumus.

Trumpai pasimeldę supervizijos dalyviai dalijosi, kas juos labiausiai džiugina vedant susitikimus sužadėtiniams. Atsakymai buvo įvairūs: pavyko praktinės užduotys, buvo išbandyti nauji darbo su grupe metodai, sustiprėjo vedėjų tarpusavio ryšys, sužadėtiniai išdrįso pasidalyti savo skaudžiomis patirtimis ir taip pasitarnavo kitiems. Grupių vedėjai džiaugėsi dideliu dalyvių atvirumu. „Sužadėtiniai – tai jauni, geranoriški žmonės ir grupėje nėra priešiškumo. Vedu pirmą grupę, ir tai manęs neišgąsdino. Mums užteko drąsos pradėti“, – tokiomis įžvalgomis dalijosi supervizijos dalyviai.

Susirinkusieji išsakė savo pastebėjimus, ką programoje siūlytų tobulinti. Galbūt vertėtų tam tikrus skirtingų temų klausimus sukeisti vietomis, atsižvelgiant į sužadėtinių tikėjimą ir brandą. Plėtoti žmogaus santykį su žmogumi ir su Dievu, ieškant sužadėtiniams suprantamų būdų, tačiau pasakant tiesą apie Bažnyčios mokymą. Daugelis porų į kursus ateina jau turėdamos nemažą bendro gyvenimo patirtį ir problemų, o programoje svarbią vietą užima tema apie Sutaikinimo sakramentą - tad kyla klausimas, kaip prakalbinti dalyvius, jeigu širdys yra užsidariusios, atsiradusi nejautra nuodėmei. Supervizijos metu taip pat buvo kalbama apie tyliąsias poras: kaip jas prakalbinti, o kada leisti net visai grupei patylėti. Viena vedėjų pora pasidalijo savo gerąja patirtimi apie tai, kaip paskutinio susitikimo metu sužadėtiniai susitinka su kunigu bažnyčioje ir kunigas veda sužadėtuvių apeigas. Tai yra puiki proga pakviesti poras gyventi skaisčiai. Paraginti supervizorės kiti vedėjai siūlė, kaip kalbėti šia tema: iki santuokos gyventi skaisčiai – tai mokytis kitais būdais augti meilėje ir pažinti vienam kitą, tai dovana ir ištikimybės pamokos ateičiai.

„Kad gyvenime augtume, reikalingi iššūkiai – lengvas gyvenimas mūsų neaugina. Visos grupės yra skirtingos, ir bėgant laikui vadovai pamato, ko dalyviams labiausiai reikia, kokius klausimus reiktų aptarti plačiau. Vienas iš programos tikslų - padrąsinti sužadėtinius mąstyti ir kelti klausimus. Su jais nereikia kovoti ar stengtis „nulaužti“. Mes turime kviesti sužadėtinius eiti viena kryptimi arčiau prie Dievo, Bažnyčios ir vienas kito“, – pabrėžė V. Vitkauskienė.

Šį seminarą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune