Pirmosios šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro koplyčioje – su RElay dalyviais (2016 05 04)
Paskelbta: 2016-05-05 07:55:41

Prasidedant RELaY konferencijai Kaune, gegužės 4 dieną, pirmosios šv. Mišios buvo aukojamos Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro koplyčioje. Altorių šiai naujai koplyčiai pagamino ir padovanojo Pravieniškių pataisos namai.

Šv. Mišios buvo aukojamos anglų kalba. Joms vadovavo ir homiliją sakė kunigas redemptoristas iš Slovakijos.

Mišias šventė RElay konferencijos savanoriai ir dalyviai iš įvairių Europos šalių: Slovakijos, Čekijos, Anglijos, Airijos, Vokietijos ir kitų.

 

<

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune