Arkivyskupijos Jaunimo centro savanorių piligrimystė ,,Altenbergo šviesoje 2016“ (2016 05 01)
Paskelbta: 2016-05-05 20:55:28

 

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, katalikiškas Altenbergo jaunimas, atsiprašydamas už savo tautos padarytus karo nusikaltimus, kaip taikos ženklą siunčia šviesą į visą Europą. Ta proga kasmet gegužės 1 d. yra organizuojamas „Altenbergo šviesos“ festivalis, į kurį atvyksta jaunimas iš visos Kelno arkivyskupijos ir Europos. Paskutinį kartą Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro (KAJC) atstovai vyko į į šį festivalį 2014 metais.

Šių metų pavasarį į jį parvežti taikos ugnies vyko KAJC savanoriai Miglė, Gabrielė, Laura, Onutė, Mindaugas, Matas, Edvinas ir Linas, lydimi kun. Vincento Tamošausko OFM Cap. Šios kelionės metu aplankėme Kelno arkivyskupijos Jaunimo centrą bei kuriją, susipažinome su Kelno ir Drezdeno Jaunimo centrų kapelionais, darbuotojais bei savanoriais. Gegužės 1 d. dalyvavome iškilmingose šv. Mišiose kartu su beveik 2000 festivalio dalyvių.

Pirmąją dieną po įsikūrimo svečių namuose nuvykome į Kelno arkivyskupijos Jaunimo centrą, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Visi buvome be galo nustebinti, kai vos peržengę bažnyčios slenkstį patekome ne į sakralią erdvę, o tiesiai į kasdien veikiančią ir visiems atvirą kavinę. Patyrę lengvą kultūrinį šoką kartu su jaunimo grupe iš Airijos ir vietiniu jaunimu dalyvavome šv. Mišiose, kuriose buvome pakviesti pagiedoti kelias giesmes. Iš karto po Mišių, kaip įprasta Vokietijoje, niekas nesiskirstė namo, visi persikėlė į toje pačioje patalpoje esančią kavinę, lauke buvo kepami kepsniai, viduje visi kalbėjosi, bendravo. Vakaro pabaigoje prasidėjo tikros linksmybės – mokėme susirinkusius lietuvių liaudies šokių, vaišinome iš namų atsivežtais lietuviškais lašiniais, juoda duona, šimtalapiu, gira. Tiesa, mūsų maistas užsienio draugams pasirodė labai įdomus, tačiau ne visai jų skonio.

Gegužės 1 d. Altenberge vyko pagrindinės šv. Mišios. Iškilmių metu buvo uždegta „Altenbergo šviesos“ taikos ugnis kaip taikos simbolis visai Europai. Šių metų festivalio tema buvo „Tegul neišsigąsta jūsų širdys“ (Jn 14, 1). Pamoksle buvo kalbama apie Vokietiją ir visą Europą palietusią pabėgėlių problemą. Įteikiant ugnį, visam Lietuvos jaunimui nuskambėjo raginimas „Nebijokite! Nebijokite nieko.“

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune