Arkivyskupijoje vyko 8-ųjų klasių moksleivių tikybos olimpiada „Garstyčios grūdas 2016“
Paskelbta: 2016-05-06 10:15:00

Jau antri metai arkivyskupijos teritorijoje esančiose mokyklose vyksta 8-ųjų klasių tikybos olimpiada „Garstyčios grūdas“. Ši olimpiada – tai puiki proga aštuntokams patikrinti savo žinias, taip pat ir mokytojams dar kartą žvilgtelėti, ar tinkamai mokiniai įsisavino 7–8 klasių programos žinias, ar moka jas taikyti kitame, nei mokytojas pateikė pamokoje, kontekste, tai yra savo gyvenime, tikėjimo praktikoje,  

Šiemet olimpiadoje dalyvavo 216 aštuntokų iš 17 mokyklų. Vasario–kovo mėnesį dalyvaujančių mokyklų moksleiviai atliko olimpiados užduotis. Atsakymai buvo siunčiami į arkivyskupijos Katechetikos centrą. Balandžio paskutinę savaitę Katechetikos centre Kauno m. tikybos mokytojų metodinis būrelis kruopščiai peržiūrėjo atsiųstus darbus, juos įvertino, aptarė mokinių žinias.

Aštuntokai olimpiados metu turėjo prisiminti, ką reiškia žodis „Eucharistija“, kas yra Lietuvos šventasis globėjas, kokiomis kalbomis buvo parašyta Biblija, kas yra psalmės, sakramentai, nuodėmė, sąžinė, agapė, nuolankumas. Klausimai, vertintojų nuomone, šiais metais buvo aštuntokams per lengvi. Tačiau kai kuriems paaugliams buvo nelengva atsakyti ir į nesunkius klausimus,  pvz.: kas yra tabernakulis, homilija, zakristija, kaip vadinamos iškilmingos eitynės bažnyčioje. Tačiau iš esmės puikūs olimpiados rezultatai džiugina ir mokinius, ir mokytojus.

Tikybos olimpiados „Garstyčios grūdas 2016“ rezultatai >>

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune