Šeimos centre aptartas Natūralaus šeimos planavimo mokymas (2016 05 04)
Paskelbta: 2016-05-11 19:29:53

Gegužės 4 d. arkivyskupijos Šeimos centre vyko Natūralaus šeimos planavimo (NŠP) mokytojų susitikimas. 12 susitikimo dalyvių, kurie yra baigę NŠP mokymus VDU Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų centre organizuotuose kursuose arba užsienyje, talkina rengiant sužadėtinius Šeimos centre.

Susirinkusieji kartu su Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja supervizore Vijoleta Vitkauskienė aptarė įvairias situacijas ir kylančius klausimus dirbant sužadėtinių grupėse ir nagrinėjant temas apie vaisingumą, gyvybę ir natūralius šeimos planavimo metodus. Tokio pobūdžio susitikimas Šeimos centre vyko pirmą kartą, tad visiems buvo svarbu sužinoti, ką ir kaip visi mokytojai dirba, kokiu būdu skleidžia NŠP žinią, kokį tikslą kelia ją perduodami sužadėtinių grupėse.

Diskusijomis ir praktinėmis užduotimis prasidėjęs susitikimas užtruko iki vėlyvo vakaro. Daugelis išreiškė mintį tokius susitikimus organizuoti reguliariai, nes jie padeda NŠP mokytojams tobulėti, dalytis gerąja patirtimi bei prisidėti prie sužadėtinių programos vystymo.

Vilija Šlopšnienė pristatė savo mokslinio tyrimo rezultatus, atskleidžiančius didelį sužadėtinių susidomėjimą NŠP tema. Net 70 procentų apklausoje dalyvavusių porų po mokymo norėjo gilinti žinias. Todėl labai svarbu turėti jų kontaktus, palaikyti ryšį ir kviesti į pagilintus NŠP mokymus – seminarus Šeimos centre (tokie mokymai organizuojami du kartus per metus). Aktyvi diskusija kilo atsakant į klausimą: ką reikia akcentuoti labiausiai? Kokiems klausimams skirti daugiau, o kuriems mažiau laiko? Dalyviai taip pat pabrėžė, kad svarbu kalbėti apie bevaikystę ir įsivaikinimą. Kadangi sužadėtiniai gana gerai supranta apie aborto bei kontracepcijos žalą (tai atskleidė tyrimas), buvo siūloma šioms temoms skirti mažiau laiko, o plačiau skleisti informaciją apie NaProTechnologiją bei Kreitono sistemos vaisingumo pažinimo modelį. Taip pat siūlyta daryti atskiras grupes vyrams ir moterims, kad jie tarpusavyje pasikalbėtų aktualiais vaisingumo ir šeimos planavimo klausimais. Naudojant DVD, negimusio kūdikio muliažus ir kitą vaizdinę medžiagą svarbiausia sužadėtinius sudominti, padėti suprasti Katalikų Bažnyčios mokymą ir pasiūlyti gilinti žinias tolesniuose mokymuose bei užsiėmimuose sutuoktinių poroms.

Daugiau apie NŠP metodus galima sužinoti www.nspinfo.lt  ir www.naprotechnologija.lt

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune