Bendrystės ir mokinystės džiaugsmas – tarptautinėje konferencijoje „Misionieriaus apsisprendimas“ (2016 05 04–08)
Paskelbta: 2016-05-12 21:36:41

Daugiau nei 200 dalyvių iš Lietuvos ir 20-ies Europos valstybių gegužės 4–8 dieną galėjo išgyventi bendrystės ir mokinystės džiaugsmą. Tarptautinė lyderystės konferencija „Misionieriaus apsisprendimas“ Kaune jos dalyvius kvietė gilintis į lyderystės iššūkius ir džiaugsmus, atpažinti savo talentus ir gyventi nuolatiniame Dievo šlovinime. Konferencija buvo organizuojama tarptautinės RELaY komandos. Tai nedidelis būrys žmonių, kviečiančių į susitaikinimą, evangelizaciją, pasauliečių lyderystės ugdymą ir darbą su jaunimu.

Pirmąją dieną konferencijoje sveikinimo žodį tarė Kauno arkivyskupas  Lionginas Virbalas. Ganytojas sakė, jog lyderis yra tas, kuris eina kitų priekyje, sykiu atkreipdamas dėmesį, jog lyderis negali veikti be kitų žmonių, einančių greta. Jau pirmajį vakarą įvyko ir pirmoji konferencija, kurioje svečias Pete Greigas kalbėjo apie maldą ir beveik prieš 20 metų įkurtus maldos namus „ 24/7“. „Aistra Bažnyčiai skatina mus melstis, šauktis: Teateinie Tavo karalystė. Žinome, kad negalime pasitikėti tik strategijomis ir programomis, mums reikia Šventosios Dvasios, kad uždegtų mūsų širdis“, – sakė Pete Greigas pirmojoje konferencijoje.

Kiekvieną konferencijos dieną vyko teminiai susitikimai. Juose dalyviai, pasirinkę norimą grupę, galėjo kasdein vis labiau gilintis į vieną temą. Atvykusiems buvo pasiūlyti 4 teminiai užsiėmimai apie bendruomenę, maldą, mokinystę bei lyderystę.

Po pietų kasdien vyko seminarai. Tai paskaitos mažesnėse grupėse, kiekvieną dieną skirtingomis temomis. Seminarus vedė svečiai iš įvairių Europos šalių, dirbantys bei gyvenantys tuo, apie ką kalbėjo. Dalyviai galėjo rinktis temas apie evangelizaciją, šlovinimą, maldą, bendruomeniškumo ugdymą, pašaukimą, lyderiavimą ir t .t. Jauniesiems konferencijos dalyviams net du kartus buvo pasiūlyta tema apie „meilės chemiją“. 

Ketvirtadienio šv. Mišioms vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Pamokslo metu jis kvietė visus iš naujo priimti Evangelijos džiaugsmą, būti bendruomenėje, kartu melstis, nes tik taip galim gyventi: „Turime melstis, nes kitaip mirsim. Kad Europa gyventų, mes turime melstis.” Šv. Mišiose bei visu konferencijos metu šlovinimui vadovavo svečiai iš Slovakijos, bendruomenės „Rieka zivota“ („Gyvenimo upė“).

Penktadienį bendras konferencijas vedė Paulas Dondersas. Jis yra vienas iš lyderystės programos XPAND kūrėjų, daugybę metų veda paskaitas apie lyderystę ir kaip būti krikščioniu lyderiu. Kartu su žmona į Lietuvą atvykęs Paulas skaitė paskaitas apie lyderiavimo iššūkius, kaip ugdyti save, apie tai, kaip įkvėpti kitus bei ugdyti tvirtą komandą.

Penktadienio vakaras buvo vainikuotas Timo Hugheso, šlovintojo bei giesmių autoriaus iš Anglijos, koncertu. Vakarui įsibegėjus Timas pakvietė visus norinčius melstis vieniems už kitus, melstis už tuos, kurie trokšta būti išgydyti. Į koncertą už simbolinę auką buvo kviečiami atvykti visi norintys.

Šeštadienį konferencijos užbaigti atvyko dar vienas svečias – Rygos arkivyskupas Zbignevas Stankevičius. Pamokslo metu jis gilinosi į Evangeliją, kurioje Jėzus kviečia prašyti Tėvą Jo vardu. „Nesijaudinkime, melskime turėdami tyrą intenciją, ir Dievas pataisys mūsų maldą“ – sakė arkivyskupas per šv. Mišias.

Paskutinis konferencijos vakaras, kaip įprasta, buvo šventinis ir skirtas išgyventi bendrystei. Jame koncertavo „Klezmer Klingen“ – žydiškos muzikos atlikėjai iš Vilniaus. Dalyviai šoko, dainavo, vaišinosi šventiniu tortu, o vakaro pabaigoje laisvai patys demonstravo savo talentus dainuodami ir grodami tautines ir visiems žinomas dainas.

Paskutinė diena prasidėjo dalyvių liudijimais apie jų išgyventus ir patirtus stebuklus, bendrystės džiaugsmą, maldos patirtis bei išgijimus. Tą dieną konferenciją vedė ir šv. Mišias aukojo arkivyskupas Z. Stankevičius. Pamokslo metu Rygos arkivyskupas kalbėjo apie ekumenizmo ir krikščionių vienybės svarbą. Ganytojas pristatė save kaip ekumenizmo vaisių ir pavyzdį, papasakodamas, kaip atrado tikėjimą ir įstojo į kunigų seminariją pirmiausia atėjęs į ekumeninę bendruomenę. Arkivyskupo pamokslas buvo palydėtas dalyvių plojimais.

Tarptautinė RELaY konferencija organizuojama kas 2–3 metus. Dalyvauti kviečiami visi, kurie nori labiau gilintis į bendruomeniškumą, lyderystę, darbą su jaunimu ir pasauliečių pašaukimą, jų vaidmenį Bažnyčioje (daugiau konferencijos foto žr. čia >>)

Ieva PILKAUSKAITĖ

<

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune