Kauno I dekanato karitiečių dvasinės atgaivos diena Palemone (2011 05 14)
Paskelbta: 2011-05-17 17:20:18

Gražų gegužės 14 d. rytą Kauno I dekanato karitiečiai rinkosi Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijoje į dvasinės atgaivos dieną, pabūti kartu.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Massimo Bianco SDB. Jis linkėjo karitiečiams visada stiprybės semtis iš Viešpaties, kad mūsų patarnavimas pagalbos reikalingiems būtų gražiausias Dievo ir artimo meilės liudijimas.

Susitelkimo diena toliau tęsėsi seserų saleziečių vienuolyne. Sesuo Liucija Grybaitė FMA pasidalijo dvasinėmis įžvalgomis apie maldą, tylos prasmę, mokymąsi įsiklausyti į Viešpatį.

Palemono parapijos karitietės paruošė gražią agapę, Palemono bendruomenės ansamblis padovanojo džiaugsmingų dainų. Kauno I dekanato Caritas vadovė Onutė Virbašiūtė padėkojo visiems dalyviams už šias prasmingai praleistas valandas, pakvietė į Kauno I dekanato Dievo Gailestingumo šventę paminklinėje Kauno Prisikėlimo bažnyčioje gegužės 28 d.

Ses. Viktorija Maknauskaitė SJE
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja
Ganytojo žodis

Per ADVENTĄ nutieskime VIEŠPAČIUI kelią į savo širdis. Apaštalas Paulius ragina: „Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais!“ (Rom 13, 12). Tais šviesos ginklais saugokimės nuo viso, kas žmogų smukdo, pririša prie netvarkingų dalykų.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš Advento homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune