Kauno I dekanato karitiečių dvasinės atgaivos diena Palemone (2011 05 14)
Paskelbta: 2011-05-17 17:20:18

Gražų gegužės 14 d. rytą Kauno I dekanato karitiečiai rinkosi Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijoje į dvasinės atgaivos dieną, pabūti kartu.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Massimo Bianco SDB. Jis linkėjo karitiečiams visada stiprybės semtis iš Viešpaties, kad mūsų patarnavimas pagalbos reikalingiems būtų gražiausias Dievo ir artimo meilės liudijimas.

Susitelkimo diena toliau tęsėsi seserų saleziečių vienuolyne. Sesuo Liucija Grybaitė FMA pasidalijo dvasinėmis įžvalgomis apie maldą, tylos prasmę, mokymąsi įsiklausyti į Viešpatį.

Palemono parapijos karitietės paruošė gražią agapę, Palemono bendruomenės ansamblis padovanojo džiaugsmingų dainų. Kauno I dekanato Caritas vadovė Onutė Virbašiūtė padėkojo visiems dalyviams už šias prasmingai praleistas valandas, pakvietė į Kauno I dekanato Dievo Gailestingumo šventę paminklinėje Kauno Prisikėlimo bažnyčioje gegužės 28 d.

Ses. Viktorija Maknauskaitė SJE
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja
Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune