Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos interneto galimybės ir iššūkiai (2016 05 25)
Paskelbta: 2016-05-27 11:01:52

Gegužės 25 d. Šv. Gertrūdos bažnyčioje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje analizuotos interneto teikiamos galimybės bei iššūkiai. Tradiciškai konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda.

Vėliau, pradėdamas konferenciją, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius sakė, jog šio susirinkimo tikslas – kartu padiskutuoti apie interneto galimybes bei iššūkius.

Dekano pristatytas kun. Kęstutis Brilius MIC pirmiausia apžvelgė internetinio ryšio sistemą, analizavo funkcinę interneto dalį. Pasak jo, internetas – kalba, sutalpinta į teorinį formatą. Čia kiekvienas veiksmas turi atitinkamą žymę. Nemažai dėmesio buvo skirta svarstymams apie informacijos saugumą. Kun. K. Brilius MIC išryškino keletą pavojų. Tai duomenų ir privatumo praradimas, išteklių panaudojimas. Prarasti duomenis, pasak prelegento, galima juos iškraipant, sunaikinant, pavagiant. Visi duomenys yra identifikuoti, todėl prarasti juos – tarsi prarasti nuosavybę. Privatumo praradimas, pasak kunigo, yra didžioji šių laikų agresija. Juk to, kas yra kompiuteryje, neįmanoma kažkaip uždengti. Todėl identifikacijai išsaugoti yra svarbi atsakomybė – kompiuteris, kuriame yra bet kokia svarbi informacija, negali papulti tiesiog bet kam į rankas. Prelegentas akcentavo ir tai, kad labai dažnai pavojingų atakų prieš informacinę sistemą ir duomenis galime nepastebėti. Kalbėdamas apie duomenų praradimą, kun. K. Brilius MIC akcentavo, kad šiandien dirbtinis intelektas yra be galo arti. Pasak jo, šiandien mašina netgi kuria ir sąlygoja pačią bendravimo kultūrą. Tiesiog primityvėja reakcijos, trumpėja apibrėžimai. Visa tai jau tampa sąžinės pakaitalu.

Todėl kunigų užduotis vesti žmones pas Dievą išlieka ir dirbtinio intelekto eroje. Juk technikos grandinėje šiandien silpniausia grandis ir yra būtent žmogus. Tačiau ši grandis yra brangiausia ir neįperkama. Tad tai, ką turime, reikia vertinti ir kreipti dėmesį pirmiausia į žmogų. Kalbėdamas apie praktinius dalykus, kun. K. Brilius MIC akcentavo, kad parapijų darbuotojai turi būti instruktuojami ir apie pavojus sąžinės srityje dirbant su informacinėmis technologijomis ir jos ištekliais. Kartu kunigai buvo raginami būti budrūs ir negailėti laiko bei investicijų informacijos saugai, nes, pasak prelegento, kenkėjiška veikla interneto platybėse nuolat auga. Todėl vis svarbesnės tampa tam tikros gairės, vertybių moderavimas.

Vėliau kun. K. Brilius MIC atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai, bendrauta prie arbatos puodelio.

Kun. Nerijaus Pipiro informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune