Kauno universitetų ir kolegijų dėstytojų piligriminė kelionė Gailestingumo keliu (2016 07 07)
Paskelbta: 2016-07-12 10:37:48

Fotografijos Raimondos Janušauskaitės

Liepos 7 d. Kauno akademinės sielovados bendruomenė organizavo kelionę Kauno universitetų ir kolegijų dėstytojams, pavadinę ją Gailestingumo keliu. Kelionėje piligrimus lydėjo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kestutis Kėvalas ir LSMU kapelionas mons. Artūras Jagelavičius.

Kelionė prasidėjo šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Po jų iškeliauta Krekenavos link. Krekenavoje pasitiko ir šiltai priėmė parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas. Jis papasakojo apie Krekenavos bazilikos istoriją bei daug įvairių dalykų iš parapijos gyvenimo. Kartu meldėmės prie Dievo Motinos paveikslo.

Iš Krekenavos iškeliauta į Kryžių kalną, o kelionės metu buvo kalbamas Rožinis. Kryžių kalne buvo galimybė susitikti su broliais pranciškonais, papietauti su jais bei išgirsti jų atsiradimo Kryžių kalne istoriją, kurią mielai mums papasakojo kun. Severinas Holocheris OFM.

Pasivaikščioję po Kryžių kalną keliavome į Šiaulius, žengėme per Gailestingumo duris Šiaulių katedroje, meldėmės Gailestingumo vainikėlį, paskui aplankėme Pastoracijos centrą.

Iš Krekenavos važiavome į Tytuvėnus. Tytuvėnų klebonas šiltai priimė, gidė išsamiai papasakojo apie Tytuvėnų vienuolyno istoriją, taip pat kartu meldėmės šioje šventovėje. Tytuvėnuose prisijungė dar keletas akademinės bendruomenės narių.

Paskutinė stotelė buvo Šiluva, kur visų laukė vakarienė, žengimas per Gailestingumo duris Šiluvos bazilikoje. Kelionėje atgal piligrimai dalijosi dienos įspūdžiais, džiaugėsi galimybe keliauti kartu, savo naujais atradimais bei džiaugsmais.

Raimonda Janušauskaitė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė
Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune