„Pašauktas būti... ministrantu!“ Baigėsi 8-oji Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykla
Paskelbta: 2016-07-28 09:00:05

Šiemet jau 8-ąjį kartą surengta Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykla, šį kartą pasižymėjusi skambiu šūkiu – „Pašauktas būti“. Dėl skirtingo amžiaus buvo organizuojamos dvi stovyklos pamainos: liepos 11–15 dieną stovyklavo 13–20 metų jaunuoliai, o liepos 18–22 dieną jaunesnieji – 7–12 metų vaikai. Stovykloje šiemet iš viso dalyvavo daugiau nei 60 patarnautojų, o ją organizavo Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė kartu su Šiluvos parapijos klebonu kun. Erastu Murausku. Jiems talkino Kauno kunigų seminarijos 4 seminaristai bei dar 8 savanoriai, tarp kurių buvo anksčiau dalyvavusių stovyklos programoje ir jau užaugusių patarnautojų. Stovykla vyko Kaulakių gyvenvietėje, Dalios ir Algimanto Babilių sodyboje.

Kiekviena stovyklos diena prasidėdavo mankšta, malda ir pusryčiais. Po jų kun. Erastas įvesdavo stovyklautojus į dienos temą. Jų buvo penkios: „Pašauktas būti laimingas“, „Pašauktas būti turtingas“, „Pašauktas būti save dovanojantis“, „Pašauktas būti vyru“, bei „Pašauktas būti šventas“.

Pagal dienos temą dalyviams buvo rengiami skirtingi dienos užsiėmimai. Tai kūrybinės užduotys – piešimas ant marškinėlių; žuvyčių ir kryžiukų pynimas, įvairūs žaidimai, darbas grupelėse. Beveik kiekvieną dieną buvo vedamas užsiėmimas apie liturgiją. Taip jaunieji ministrantai galėjo dar geriau suprasti liturgijos dalis, jų prasmę ir kt.

Abiejų savaičių trečiadienius stovykla visą dieną praleido Šiluvoje. Vyresnieji kartu su Jono Pauliaus II piligrimų centro vaikų stovykla ėjo Kryžiaus kelią per Šiluvos šilą, vėliau dalyvavo šv. Mišiose. Po pietų ministrantai turėjo galimybę susitikti su Lietuvoje besilankančiu t. Luku Laniausku SJ. Jis jaunuoliams liudijo apie savo pašaukimo atradimą, atsakė į stovyklautojų klausimus. Iš atsiliepimų buvo galima suprasti, kad šis susitikimas daugeliui ministrantų giliai įsiminė. Vakare kartu su kita Šiluvoje besilankančia stovykla vyko Sutaikinimo pamaldos, šlovinimas. Išpažinčių klausė iš Kauno ir aplinkinių parapijų atvykę kunigai. Po pamaldų ir vakarienės stovyklautojai, nešdami pačių papuoštą medinį kryžių, pėstute grįžo į stovyklavietę. Žygyje jaunuoliams liudijo stovykloje savanoriaujantys vadovai.

Jaunesniųjų stovyklos diena Šiluvoje prasidėjo liturgijos pamokėlėmis zakristijose ir varžymusi estafetėse. Jiems taip pat buvo surengtos Sutaikinimo pamaldos, kurių metu vyko šlovinimas, buvo klausoma išpažinčių. Po vakarienės jaunieji leidosi į kiek trumpesnį – 5 km – žygį grupelėmis stovyklavietės link.

 

Antrojoje stovykloje ketvirtadienio rytą jaunieji stovyklautojai sulaukė svečio – vysk. Kęstučio Kėvalo. Jis vedė dienos įvadą, atsakė į drąsiai vaikų užduodamus klausimus ir liudijo apie Dievo jam padarytus stebuklus. Kartu su vysk. Kęstučiu vaikai šventė šv. Mišias.

Stovyklai pasibaigus daugelis vaikų ir jaunuolių nenorėjo keliauti namo, klausė, ar ji bus organizuojama kitais metais. Organizatoriai ypač dėkoja Lietuvių katalikų religinei šalpai, be kurios paramos stovykla nebūtų įvykusi.

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune