Krikščioniška jaunimo vasaros stovykla „Esi vertas daugiau’2016“ (2016 06 26–07 01)
Paskelbta: 2016-08-04 20:26:34

Antrus metus iš eilės  arkivyskupijos Jaunimo centras 13–18 metų jaunimą pakvietė į stovyklą „Esi vertas daugiau“. Stovykla vyko birželio 26–liepos 1 d. Padubysio kaime, Zalensų sodyboje. Šiais metais į stovyklą atvyko net 77 jaunuoliai iš Kauno arkivyskupijos bei kitų Lietuvos vietų. Stovyklautojų užimtumu ir gerove rūpinosi gausus Jaunimo centro savanorių būrys, o įvairiose programos dalyse talkino Kauno II dekanato kunigai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, Lietuvos kariuomenės kariai, Lietuvos policijos atstovai, VDU Katalikų teologijos fakulteto studentai, katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ ir sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“.

Stovyklą atidarėme šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, o jose dalyvavo ir stovyklautojai, ir jų artimieji. Stovyklos tikslas buvo ugdyti krikščioniškąsias vertybes ir jaunimo santykį su Dievu, su artimu ir su pačiais savimi. Tad dalyviai turėjo galimybę pagilinti ar net atrasti tikėjimą, susitikti su Jėzumi šv. Mišių, nuolatinės adoracijos, Sutaikinimo pamaldų, užtarimo maldos metu, per svečių liudijimus ir mokymus, kuriuos vedė Arūnas Raudonius, Žanas Talandis, Ramunė Obelenienė. Mokymų temos šiemet skatino jaunuolius susimąstyti apie savo šeimą, jos svarbą, apie pagarbą tėvams, ko galime iš jų pasimokyti, kaip galime būti geresni sūnūs ir dukterys.

Žinoma, dalyviai taip pat džiaugėsi vienas kito ir savanorių bendryste grupelėse, išbandė įvairias veiklas teminių užsiėmimų metu, džiaugsmingai dalijosi savo talentais „Talentų vakare“, šoko, dainavo prie laužo, sportavo visą dieną trukusiame sportadienyje, galėjo dalyvauti piligriminiame žygyje ir tiesiog būti kartu.

Šios stovyklos naujovė – visą dieną trukęs sportadienis. Dalyviai buvo išskirstyti į keturias didesnes grupes, kurios tarpusavyje varžėsi įvairiausiose rungtyse – nuo krepšinio, lėkščiasvydžio ir kvadrato iki estafečių, stalo žaidimų ir vandens balionų mėtymo. Sporto šventę vainikavo iškilmingi prizininkų apdovanojimai, kuriuos įteikė graikais persirengę renginio vedėjai Justicijus ir Tomicija. Komandos prakaitą liejo ne tik sporto aikštynuose, bet ir plušėjo rengdami vakaro pasirodymus: jų užduotis buvo pavaizduoti tam tikrą pasaulio žemyną. Po ceremonijos, vaidinimų ir daug juoko visų laukė šventiniai naktipiečiai.

Viena stovyklos diena buvo skirta moteriškumui ir vyriškumui pažinti, ugdyti lytiškumui. Dalyviai atsiskyrė vienai dienai į vaikinų ir merginų grupes ir dalyvavo skirtingose programose bei užsiėmimuose. Vaikinai lavino ištvermę ir su profesionaliais kariais keliavo į žygį, klausėsi paskaitų, merginos tuo metu ieškojo būdų, kaip puoselėti vidinį ir išorinį moteriškumą.

Kasdien nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, o paskutinę dieną – ir visą parą vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Savanoriai buvo įsipareigoję bent pusvalandį per dieną pabūti maldoje atskirai nuo visų, o dalyviai turėjo galimybę paskirti savo laisvą laiką ir pabūti artumoje su Jėzumi.

Stovyklos metu maldoje lydėjo ir šv. Mišias kasdien aukojo arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys. Taip pat džiaugiamės Kauno kunigų seminarijos klierikų Mato ir Eligijaus dalyvavimu stovykloje. Stovyklą taip pat baigėme Mišiomis, kurias aukojo kun. K. Genys.

Ši stovykla buvo skirta ne tik vyresniųjų klasių moksleiviams. Ji kartu buvo ir savanorių ugdymo programa. Savanoriai su komanda atvyko viena diena anksčiau ir liko diena ilgiau, kad pasiruoštų ir pasibaigus aptartų stovyklą. Pasidalijimo rate kiekvienas iš komandos narių bei savanorių įvardijo pavykusius dalykus, sunkumus bei tobulintinas dalis.

Jaunimo centro vardu dėkojame visiems prisidėjusiems prie krikščioniškos vasaros stovyklos jaunimui „Esi vertas daugiau“ įgyvendinimo. Džiaugiamės, kad galime dalytis ir jaunystės džiaugsmu su gausiu būriu jaunimo, kurio širdyje po truputėlį dygsta pasėti tikėjimo grūdeliai.

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune