Rekolekcijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams (2016 12 16–17)
Paskelbta: 2016-12-23 12:38:53

Gruodžio 16–17 d. vyko rekolekcijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams. Pirmąją rekolekcijų dieną atvykusieji dalyvavo šv. Mišiose ir Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo Kęstučio Kėvalo paskaitoje adventiniame vakare „Šviesa tamsoje“. Agapėje patyrę bendrystę su kitais Šeimos centro savanoriais rekolekcijų dalyviai rinkosi pranciškonų svečių namuose „Domus Pacis“. Čia jie turėjo galimybę skirti laiko mąstymui tyloje ir poilsiui.

Šeštadienio rytą susirinkusius pasveikino Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kun. Paulius Saulius Bytautas OFM. Po bendros maldos jis trumpai papasakojo pranciškonų vienuolyno įsikūrimo istoriją. Po to mokymus vedė Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė. „Rekolekcijos yra šabas: reikia palikti viską, kam negresia mirtis. Mes laukiame šv. Kalėdų, ir tai asocijuojasi su šviesa. Dievas mums kalba įvairiausiais būdais“, – tokiomis mintimis dalijosi Vaida. Po to ji pakvietė visus tyloje apmąstyti parinktą Šventojo Rašto pasakojimą apie samarietę.

Antroje mokymų dalyje rekolekcijų vedėja akcentavo tris svarbius dalykus: 1) Dievas pats ieško susitikimo; 2) Dievas žino visą tiesą apie mus; 3) susitikimas duoda drąsos ir džiaugsmo skelbti kitiems. „Mus stiprina sakramentai, malda, studijos“, –kalbėjo V. Spangelevičiūtė- Kneižienė. Išsirinkę patikusį paveikslėlį, rekolekcijų dalyviai diskutavo, ar lengva atpažinti Dievą kasdienybėje, kokiu būdu jis mus prakalbina, ar sunku priimti, kad dovana ir kryžius eina kartu.

Po mokymų susirinkusius pasveikino kunigas Juozapas Marija Žukauskas OFM, kuris vėliau skyrė laiko norintiems atlikti išpažintį.

Rekolekcijų pabaigoje dalyviai dalijosi savo jausmais, išgyvenimais ir įžvalgomis. Su artėjančiomis šv. Kalėdomis visus pasveikino ir mažas dovanėles įteikė Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė.

 

 

Keletas atsiliepimų:

  • Labai svarbu susitikti kiekvieną kartą. Džiugu klausytis ir turtinti savo mintis.
  • Buvo svarbu Vaidos mokymas ir asmeninis pasidalijimas. Labai atliepė širdy. Svarbu buvo bendrystė su kitais savanoriais ir žinoti, kad jautiesi panašiai kaip jie.
  • Patiko, kad ne tik klausėmės lektorės, bet mokėmės iš vienas kito įžvalgų.
  • Šiose rekolekcijose patiko vyskupo K. Kėvalo konferencija apie viltį, tikėjimo ieškojimą. Taip pat Vaidos seminaras,  susietas su Šv. Raštu, asmeniniai pasidalijimai ir liudijimai, pabuvimas su Šeimos centro bendradarbiais bendrystėje.
  • Gilūs ir prasmingi pasidalijimai. Puikus maistas, šaunios auklės vaikams. Nuostabus šabo laikas.
  • Labai patiko vyskupo K. Kėvalo paskaita. Ji buvo vedama labai suprantamai ir aktualia tema: kaip elgtis šiuolaikiniame gyvenime, kaip būti savimi ir rasti tikrąjį kelią. Labai dėkingi organizatoriams už rūpestį ir meilę. 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune