Įtėvių ir globėjų šeimų gavėnios susikaupimas „Atleidimas ir susitaikymas“ Kaune (2017 03 31–04 01)
Paskelbta: 2017-04-06 13:54:10

Kovo 31 – balandžio 1 d. Kaune, Senamiesčio vaikų dienos centre, vyko įtėvių ir globėjų šeimoms skirtas Gavėnios susikaupimas „Atleidimas ir susitaikymas“. Rekolekcijas organizavo Kauno arkivyskupijos Carito programos „Vaiko gerovės institutas“ bendradarbiai, jose dalyvavo daugiau kaip 20 šeimų kartu su vaikučiais (iš viso per 50 dalyvių). Rekolekcijas vedė kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM.

Visi dalyviai, tėveliai ir vaikai, tarsi viena šeima penktadienio popietę susirinko į dienos centrą. Programos „Vaiko gerovės institutas“ savanorės, prisiėmusios atsakomybę užimti vaikus, leido tėveliams atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių ir evangelinių patarimų šviesoje pamąstyti apie savo ir artimo santykių pagrindą – gailestingąją meilę, kuri prasideda ir yra stiprinama gyvenant atleidimo nuostata. Atleidimo ir susitaikymo malonės buvo prašoma Švč. Sakramento adoracijoje, pagalbos įveikti sunkumus ieškoma dvasiniuose pokalbiuose. O vaikams vakaro džiaugsmu tapo šv. Mišiose br. Juozapo perduotas „slaptažodis“, kuriuo jie galėjo pasidalyti su visais, norinčiais leistis į Viešpaties artumo džiaugsmą. „Jėzus Kristus yra Viešpats“ – skubiai ėjo žinia iš lūpų į lūpas, nes susirinkusioje bendrijoje visi buvo artimi ir savi.

Šeštadienio susikaupimo laikas atvėrė naujas gailestingosios meilės įžvalgas: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista“ (Lk 6, 36–37). Nuoširdžiai ir paprastai br. Juozapas atskleidė tiesą, kad Dievo gailestingumo vartai – tai žmogaus širdis. Dievo meilė reiškiasi per kiekvieno mūsų širdį, rankas, akis. Skausmo ir sunkumų akivaizdoje mes neturime kito pasirinkimo, tik atleisti ir leisti kitiems gyventi šalia.

Vaikai, žaidę edukacinius žaidimus, suaugusieji, pasistiprinę konferencijų mintimis ir Kryžiaus kelio apmąstymu, rekolekcijų patirtį sutvirtino šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Šiltu tėvišku žodžiu susirinkusiems tėvams padėkojęs už pasišventimą dalytis su vaikais gyvenimu ir meile, arkivyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus mintis apie meną būti kartu, kantrią ir pagarbią laikyseną, kurios pagrindinės taisyklės gali tilpti į tris frazes –„prašau“, „ačiū“ ir „atsiprašau“.

Geros emocijos, nuoširdūs pasidalijimai ir džiugi bendrystė prie plataus pietų stalo – susikaupimo dienų vaisius. Susitaikymas ir meilės dovana dvi dienas sklandė ore ir jungė žmones, kurie geba prasmingai dalytis savo širdies turtais.

Renginį finansavo Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Vokietijos katalikų šalpos fondas Renovabis.

Vilija KARALIŪNAITĖ
 

 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune