Kauno arkivyskupijos Šeimos centro jaunų šeimų stovykla Šiluvoje (2011 07 08–10)
Paskelbta: 2011-07-12 18:32:13

Liepos 8–10 d. Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose, vyko jaunų šeimų stovykla, skirta Kauno arkivyskupijos Šeimos centro savanorių šeimoms, rengiančioms sužadėtinius pagal Atnaujintą rengimo Santuokai programą.

Penktadienio vakarą dalyviai susirinko į konferenciją, kurią vedė joanitas t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus Nekrošius. Jis pasidalijo savo įžvalgomis apie tikėjimo ir religijos santykį. „Tikėjimas be religijos mums tampa tarsi vaiduokliu, o religija be tikėjimo yra lavonas“, – kalbėjo tėvas Pranciškus. Susirinkusieji turėjo galimybę gauti atsakymus į šeimoje iškylančius klausimus: kaip atrasti laiko bendrai maldai kasdienybės darbuose ir šurmulyje, ką reiškia patarimas: „be paliovos melskitės“, kaip pratinti vaikus dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, kad jiems tai nebūtų sunki prievolė, kaip išmokyti melstis mūsų mažuosius. Vėlai vakare vyko Švč. Sakramento adoracija, taip pat buvo skirta laiko išpažintims ir individualiems dvasiniams pokalbiams.

Šeštadienio rytą šeimos dalyvavo ekskursijoje po Tytuvėnų bernardinų vienuolyną: susipažino su jo istorija ir dabartimi, aplankė Švč. Mergelės Marijos bažnyčią. Po pietų Krikščioniško kino klubo iniciatorius Ramūnas Aušrotas pakvietė pasižiūrėti F. W. Murnau filmą „Saulėtekis: dviejų žmonių daina“ . Tai pirmasis filmas kino istorijoje, pelnęs „Oskaro“ apdovanojimą ir pasakojantis apie sutuoktinius, patiriančius krizę ir vienatvę santuokoje. Filmas palietė susirinkusiųjų širdis ne vien dėl siužeto ir aktualios temos, bet ir dėl R. Aušroto komentarų bei po jų sekusio aptarimo. „Kodėl taip yra, kad santuokoje išgyvename įtampą tarp to, ko tikėjomės ir troškome, ir to, ką realiai turime? Kodėl būtent santuokoje stipriausiai patiriame vienatvę ir santykio stoką? Žmona vyrui, kaip ir vyras žmonai, yra Gerasis Ganytojas, padedantis kitam pasiekti išganymą – amžinąjį gyvenimą“, – savo pamąstymais dalijosi R. Aušrotas, kartu su žmona taip pat dalyvaujantis sužadėtinių rengimo santuokai programoje.

Pavakare prasidėjo intensyvi programa, skirta aptarti savanorių patirčiai dirbant pagal Atnaujintą sužadėtinių rengimo Santuokai programą. Telšių krizių centro vadovė psichologė Vanda Benaitienė pristatė supervizijos sampratą ir būtinas supervizijos sąlygas. Tada dalyviai analizavo grupiniame darbe iškilusias problemas bei galimus sprendimo būdus. Diskusijos su trumpa vakarienės pertrauka užsitęsė ligi vėlumos. Tačiau užmigdę vaikus tėveliai dar susirinko pabendrauti tarpusavyje, pagiedoti ir pašokti.

Sekmadienio ryto malda prasidėjo trumpu pasakojimu-vaidinimu iš Evangelijos apie sėjėją ir grūdus, kurie krito pakelėje, ant uolos, tarp erškėčių, ir į derlingą dirvą. Po pusryčių susirinkusios šeimos aptarė Atnaujintos sužadėtinių rengimo Santuokai programos privalumus ir sunkumus, dalijosi savo pasiūlymais bei įžvalgomis. Vienu iš pagrindinių privalumų buvo įvardyta galimybė padėti sužadėtiniams atverti širdis Dievui, kurti tvarius ilgalaikius santykius, atskleisti Bažnyčios mokymo esmę.

12 val. visi susirinko į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką. Šv. Mišias už atvykusius piligrimus aukojo Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas.

Šią jaunų šeimų stovyklą parėmė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vokietijos katalikų akcija „Renovabis“ bei privatus Vokietijos fondas.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune