Arkivyskupijos parapijų jaunieji patarnautojai stovyklavo Ministrantų stovykloje
Paskelbta: 2017-08-04 14:58:43

Šiemet jau 9-ąjį kartą surengta Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykla, skirta berniukams ir vaikinams, patarnaujantiems ar norintiems patarnauti šv. Mišiose. Šiais metais stovykla pasižymėjo skambiu šūkiu – „Tapk įžymus!“ Tokia stovyklos tema buvo pasirinkta norint supažindinti dalyvius su šių metų „įžymybe” – palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu.

Dėl skirtingo dalyvių amžiaus buvo organizuojamos dvi stovyklos pamainos: liepos 17–21 dieną stovyklavo 13–20 metų jaunuoliai, o liepos 24–28 dieną jaunesnieji – 7–12 metų dalyviai. Stovyklą, kurioje šiemet dalyvavo daugiau nei 60 patarnautojų, organizavo Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė kartu su Šiluvos parapijos klebonu kun. Erastu Murausku. Jiems talkino Kauno kunigų seminarijos 5 seminaristai bei dar 7 savanoriai. Stovykla vyko Kaulakių gyvenvietėje, Dalios ir Algimanto Babilių sodyboje.

Kiekviena stovyklos diena prasidėdavo mankšta, malda ir pusryčiais. Po jų kun. Erastas įvesdavo stovyklautojus į dienos temą. Penkios temos buvo pasirinktos pagal pal. Teofiliaus asmenybės savybes: „Uolumas“, „Sąžiningumas“, „Atsakingumas“, „Drąsa“ bei „Nuolankumas“.

Pagal dienos temą dalyviams buvo rengiami skirtingi dienos užsiėmimai. Tai kūrybinės užduotys – žvakidžių gaminimas, pynimas iš virvelių. Taip pat įvairūs žaidimai, darbas grupelėse. Šiemet taip pat vyko medžio darbų kūrybiniai užsiėmimai. Beveik kasdien buvo vedamas užsiėmimas apie liturgiją. Taip jaunieji ministrantai galėjo geriau suprasti liturgijos dalis, jų prasmę ir kt.

Abiejų savaičių trečiadieniais stovyklautojams surengtos išvykos. Vyresniųjų grupės stovyklautojai leidosi į piligrimystę po Žemaitiją. Pirmiausia jie lankėsi Šaltojo karo muziejuje šalia Platelių ežero. Muziejaus darbuotojai supažindino su turima ekspozicija, dalijosi istorinėmis žiniomis. Vėliau prie Platelių ežero papietavę ir išsimaudę visi kartu jaunuoliai keliavo į Žemaičių Kalvariją. Ten su malda ir giesme stovyklautojai nuėjo visas Kalvarijų stotis.

Po vakarienės Žemaičių Kalvarijoje vėl leidosi į kelią ir aplankė paskutinę dienos stotelę – Pakutuvėnus. Susitaikinimo pamaldose daugelis ministrantų pasinaudojo galimybe atlikti išpažintį, vyko šlovinimas bei šv. Mišios. Vakare pavargę, bet laimingi visi grįžo į stovyklavietę. 

Jaunesniųjų išvykos diena buvo kitokia – ryte atsikėlę vaikai sėdo į autobusą ir išvyko į Šiaulius. Ten sutikti ir išlydėti Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio stovyklautojai leidosi į Kryžių kalną piligriminiame žygyje pėsčiomis kartu eidami ir Kryžiaus kelią, kurio stotyse stovyklos vadovai sakė trumpus įvadus, liudijimus. Nužygiavę 12 kilometrų Kryžiaus kalne stovyklautojai šventė šv. Mišias. Po jų vėl sėdo į autobusą ir grįžo į stovyklavietę.

Pirmojoje stovykloje ketvirtadienio rytą jaunieji stovyklautojai sulaukė svečio – arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus. Jis papasakojo apie piligriminę kelionę lankant pal. Teofilio kalinimo vietas Rusijoje. Vėliau arkivyskupas taip pat dalijosi savo patirtimi tremtyje, aukojo šv. Mišias ir kartu su stovyklautojais papietavo.

Penktadienio rytą, pasidaliję savaitės įspūdžiais bei susitvarkę, dalyviai iškeliavo namo su pažadais susitikti kitais metais. Organizatoriai ypač dėkoja Lietuvių katalikų religinei šalpai už paramą, be kurios stovykla nebūtų įvykusi.


Ieva ŠIUGŽDINIENĖ
 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune