Beveik 100 jaunuolių bendrystės džiaugsmas vasaros stovykloje Esi vertas daugiau’17
Paskelbta: 2017-08-04 16:11:12

Birželio 29 – liepos 4 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė 13–18 metų jaunimą į vasaros stovyklą „Esi vertas daugiau“. Stovykla vyko ant Dubysos kranto esančioje Zalensų sodyboje. Šiais metais į stovyklą atvyko net 89 jaunuoliai iš Kauno arkivyskupijos bei kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Stovyklautojų užimtumu ir gerove rūpinosi gausus Jaunimo centro savanorių būrys, o įvairiose programos dalyse talkino Kauno II dekanato kunigai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Martynas Povylaitis ir Mantas Šideikis, Lietuvos kariuomenės kariai, katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ ir sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“.

Šiais metais stovyklos tema buvo „Tokia gi Dievo valia – jūsų šventėjimas“ (1 Tes 4, 3), o kiekviena iš septynių grupelių turėjo po savo šventąjį arba palaimintąjį globėją. Tad dalyviai artimiau susipažino su šv. Dominyku Savio, šv. Pilypu Neriu, šv. Prancišku ir Jacinta, šv. Faustina, šv. Prancišku Asyžiečiu, šv. Kūdikėlio Jėzaus Terese ir pal. Pieru Giorgio Frasati. Vakarais grupelės atskirai melsdavosi sekdamos savo globėjų maldos praktikomis.

Stovyklą atidarėme šventosiomis Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, o jose dalyvavo ir stovyklautojai, ir jų artimieji. Stovyklos tikslas buvo ugdyti krikščioniškąsias vertybes ir jaunimo santykį su Dievu, su artimu ir su pačiu savimi. Tad dalyviai turėjo galimybę pagilinti ar net atrasti tikėjimą, susitikti su Jėzumi šv. Mišių, nuolatinės Adoracijos, Sutaikinimo pamaldų, Užtarimo maldos metu, per svečių liudijimus ir mokymus. Šiais metais dalyviai klausėsi Paulinos Kuraitienės liudijimo apie tai, kaip ji sutiko Jėzų savo gyvenime, pranciškono brolio Pauliaus Vaineikio pašaukimo istorijos ir giesmių bei „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės narių Dianos, Edvino ir Aušrinės pasidalijimų apie bendruomenę ir pašaukimą į šeimą.

Stovyklos metu siekiame sukurti saugią ir atsiskleisti skatinančią aplinką mūsų paaugliams, todėl daug dėmesio yra skiriama pokalbiams mažose grupelėse, kuriose dalyviai aptaria aktualius asmeninius klausimus, susijusius su tos dienos temomis, taip pat vyksta daug komandinių užduočių, leidžiančių užmegzti draugišką ryšį su bendraminčiais.

Žinoma, kiekviena diena buvo gausi ne tik maldos, mokymų ar pasidalijimų, bet ir kūrybinės, sportinės, meninės veiklos. Dalyviai išbandė įvairias veiklas teminių užsiėmimų metu, džiaugsmingai dalijosi savo talentais „Talentų vakare“, šoko, dainavo, sportavo visą dieną trukusiame Sportadienyje, ėjo į žygį iki Seredžiaus piliakalnio. Tradiciškai viena stovyklos diena buvo surengta atskirai merginoms ir vaikinams.

Kasdien nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, o paskutinę dieną visą parą vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Savanoriai buvo įsipareigoję bent pusvalandį per dieną pabūti maldoje atskirai nuo visų, o dalyviai turėjo galimybę paskirti savo laisvą laiką būti artumoje su Jėzumi. Stovyklos metu maldoje lydėjo ir šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys.

Jaunimo centro vardu dėkojame visiems prisidėjusiems prie katalikiškos vasaros stovyklos jaunimui „Esi vertas daugiau“ įgyvendinimo. Džiaugiamės, kad galime dovanoti savo širdis, laiką, talentus ir kartu su jaunimu ragauti Dangaus jau čia, žemėje.

 


Agnė GRIGAITYTĖ

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune