Kauno arkivyskupijos jaunimas išvyko į Pasaulio jaunimo dienas Madride (2011 08 08)
Paskelbta: 2011-08-08 14:16:57

Šiomis dienomis į XXVI Pasaulio jaunimo dienas Madride išvyko per 350 Kauno arkivyskupijos jaunuolių, kurie keliomis grupėmis į Ispaniją keliaus autobusais. Rugpjūčio 10–15 d. jie dalyvaus šios šalies vyskupijų programose ir vėliau, rugpjūčio 16 d., Madride prasidėsiančiuose Pasaulio jaunimo dienų renginiuose, tarp jų ir katechezėse, kurias lietuviams ves vyskupai Arūnas Poniškaitis ir Gintaras Grušas. Gausi arkivyskupijos jaunųjų piligrimų delegacija šiuose renginiuose dalyvaus drauge su tūkstančiu Pasaulio jaunimo dienų dalyvių iš visos Lietuvos.

Rugpjūčio 8 d. rytmetį iš Kauno į Madridą išvyko grupė Petrašiūnų parapijos jaunimo.

15 val. po šv. Mišių, kurias Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje aukojo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys, Kauno II dekanato dekanas kun. Augustinas Paulauskas, buvo palydėta arkivyskupijos Jaunimo centro suburta savanorių, kitų Jaunimo centrų aktyviųjų bendradarbių grupė. Ją palydėjo ne tik artimieji, KAJC vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė – jaunuosius piligrimus palaimino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, palinkėdamas gražiai atstovauti savo Tėvynei šiame pasauliniame katalikiškojo jaunimo susitikime.

Tą pačią dieną 16 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias už išvykstančią į Madridą Kauno I dekanato bei Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimo grupę.

Rugpjūčio 11 d. 12 val. arkikatedroje šv. Mišiomis išlydėti jaunieji arkivyskupijos pasiuntiniai Pasaulio jaunimo dienose – Kauno miesto mokyklų moksleiviai bei aukštųjų mokyklų studentai, katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ jaunimas.

Arkivyskupijos jaunimo grupėms visoje kelionėje vadovaus Mantas Kuraitis, Emilis Vasiliauskas, Valda Velžienė, Paulius Petravičius, klierikas Vidas Jankevičius ir kt.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune