Vasaros stovyklos arkivyskupijos ministrantams (2011 07 18–29)
Paskelbta: 2011-08-08 16:32:24

Antrojoje liepos mėnesio pusėje Kauno arkivyskupijos kurija trečius metus iš eilės surengė ministrantų stovyklas Kaulakiuose. Pirmoji vyko liepos 18–22 d. (13–20 metų jaunuoliams), antroji – liepos 25–29 d. (6–12 metų vaikams).

Pasak stovyklos vadovės, arkivyskupijos sielovados programų koordinatorės, KAJC vadovės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, tarp šiemetinių stovyklautojų buvo ir ne pirmąkart taip nutarusių praturtinti savo vasaros atostogas, įgyti draugų, tikėjimo žinių, naujos dvasinės patirties ir sustiprėti fiziškai. Dauguma dalyvių – bažnyčiose patarnaujantys vaikai ir jaunuoliai, kai kurie jų į stovyklą buvo pasikvietę savo draugų, kitų artimųjų. Stovykloje talkino Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas bei 10 vadovų – KAJC savanorių, klierikų komanda.

Šiemetinės stovyklos tema „Būk laimingas“ buvo „išskleista“ stovyklavimo dienas skiriant Dešimčiai Dievo įsakymų ir siekiant padėti vaikams ir jaunuoliams suprasti, jog Dekalogas nevaržo žmogaus laisvės – savo įsakymais Dievas trokšta, kad žmogus būtų laimingas. Kaip tik tai paliudijo ir stovyklos svečiai – AA klubo nariai, pasidaliję savo gyvenimo istorijomis.

Stovyklautojų rytmečiai prasidėdavo mankšta, malda, įvadu į dienos temą. Vėliau jų laukdavo komandinės varžybos, viktorina, kūrybiniai žvakidžių lipdymo darbai ir kt. Didelį įspūdį vaikams ir jaunuoliams kaip ir kasmet padarė išvyka į Šiluvą ir sugrįžimas į stovyklą 12 km pėsčiomis einant maldingą procesiją. Buvo surengtos ir Sutaikinimo pamaldos. Jose stovyklos kapelionui talkino KAJC kapelionas kun. Kęstutis Genys, Raseinių parapijos vikaras kun. Petras Mackevičius, Radviliškio parapijos vikaras kun. Vidmantas Kapučinskas.

Stovyklautojai sulaukė ir garbaus svečio – Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus. Juos aplankęs ganytojas drauge šventė šv. Mišias, pabendravo prie pietų stalo, pasidalijo ir paliudijo savo pašaukimą. 

Arkivyskupijos ministrantų stovyklą rėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa.
 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune