Nauji mokslo ir studijų metai – su mokyklų ir universitetų bendruomenių malda
Paskelbta: 2017-09-01 18:44:34

Nuotraukos – Edgaro VERSOCKIO

Rugsėjo 1-ąją daugelis Kauno miesto vidurinių bei aukštųjų mokyklų bendruomenių su malda pradėjo naujuosius mokslo ir studijų metus, pripildydamos šventoves jaunatviško džiugesio ir veržlumo, šypsenų, pasidalydamos su visais savo džiaugsmu vėl susitikti ir drauge su Dievo pagalba keliauti mokslo ir studijų kelią.

Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenės su savo vėliavomis rugsėjo 1-osios vidudienį į šv. Mišias gausiai susirinko Kauno arkikatedroje bazilikoje. Joje brolius kunigus, universitetų rektorius, Senatų narius, dėstytojus, visus darbuotojus, studentus ir ypač studijas pradedančius pirmakursius, akademinės sielovados bendradarbius pasveikino šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, kviesdamas prašyti Dievo pagalbos, Jo gailestingumo, kad kiekvienas su atsakomybe pradėtų savo darbus ar studijas naujais mokslo metais.

Šv. Mišias koncelebravo aukštosiose mokyklose dirbantys ir akademine sielovada besirūpinantys kunigai: prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, mons. Aurelijus Žukauskas, mons. Artūras Jagelavičius, kun. Andrius Narbekovas, kun. Andrius Končius, kun. Petras Pichas, kun. Robertas Pukenis. Patarnavo seminarijos bei nuolatiniai diakonai, taip pat seminaristai, kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis pradedantys naujus studijų metus.

„Linkiu visiems, kad šiais mokslo metais ne tik daug sužinotumėte, padarytumėte svarbių atradimų ir sulauktumėte įvertinimo, bet būtumėte išmintingi. Išmintis – tai, ko galiausiai siekia žmogus. Didžiausias pripažinimas, kai kas nors laikomas išmintingu. Bet kas yra išmintis? Žinių galima pasisemti, profesinių įgūdžių – išmokti, o kaip tapti išmintingam?“ – kalbėjo homiliją pasakęs arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog išminties ieškojimas yra ir viena Šventojo Rašto temų. Krikščionims išmintis yra Jėzaus veidas – pats Kristus yra išmintis, tapusi kūnu, Logos, kurio dėka mums atsiveria Dievo gyvenimas.

Savo homilijoje ganytojas pabrėžė, jog universitetas yra toji vieta, kur žmogus, susiejęs žinias ir asmeninę patirtį, gali ieškoti prasmės. Dieviškoji išmintis netrukdo moksliniams tyrinėjimams, bet, atvirkščiai, padeda tyrinėtojui gyventi tikrai žmogišką gyvenimą.

Arkivyskupas palinkėjo visiems išsipildančių planų, lūkesčių, kad šiame kelyje lydėtų giliausia gyvenimiška išmintis, atsiskleidžianti Jėzuje Kristuje, Jo Asmenyje ir Jo Evangelijoje. (Visa homilija čia >>)

Visuotinėje maldoje, be kita, melsta akademinių bendruomenių atvirumo Dievo Dvasiai, kad mokslas būtų Dievo palaima, teiktų išminties suvokti, kas teisu ir dora, kurti gėrį.

Liturgijos pabaigoje prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą, arkivyskupas dėkojo, kad su Dievu visi pradėjo mokslo metus, pakvietė dalyvauti akademinės sielovados renginiuose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune